Kotao na drva – piroliza, gasifikacija, sagorijevanje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirko Dobrnjac Nemanja Koruga Sanja Dobrnjac

Apstrakt

Posljednjih godina povećan je interes za proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora. Razlog je, ne samo ograničenost resursa neobnovljivih izvora, nego i pojava sve većih problema vezanih za zaštitu životne sredine. Na našim prostorima raspolaže se znatnim količinama biomase, koja može biti korištena za dobijanje energije u različitim sistemima, poput konvencionalnih kotlovskih, kogeneracijskih i sl. Najčešće susretan način dobijanja toplotne energije je u klasičnim kotlovima. U posljednje vrijeme na tržištu se pojavjuju konstruktivna rješenja pod nazivom “pirolitički kotlovi”. Procesi pirolize i gasifikacije, kao reaktorski procesi, predstavljaju fleksibilnije i efikasnije procese termičke konverzije hemijske energije biomase u toplotnu energiju ili druge produkte u zavisnosti od namjene samog procesa. Analizirani su procesi pirolize, gasifikacije i sagorijevanja kao i razlike između brze i spore pirolize u reaktoru ali i u ‘’pirolitičkom kotlu’’. Variranjem brzine zagrijavanja, temperature, vremena zadržavanja, količine
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DOBRNJAC, Mirko; KORUGA, Nemanja; DOBRNJAC, Sanja. Kotao na drva – piroliza, gasifikacija, sagorijevanje. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 177-182, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4952>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Energija u procesnoj industriji

Reference

[1] Rajvanshi A. K., Biomass gasification, Nimbkar Agricultural Research Institute, Maharashtra, India, 2014.
[2] Basu P., Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction, Practical Design and Theory, Aca-demic Press, 2 edition, 2013.
[3] McKendry P. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. Bioresource Technology 83 (1): 47 – 54, 2002.
[4] Roddy D. J., Biomass Gasification and Pyrolysis, Elsevier, 2013.
[5] Jahirul M.I., Rasul M.G., Chowdhury A.A., Ashwath N., Biofuels Production through Bio-mass Pyrolysis —A Technological Review, Energies 5, 4952-5001; doi:10.3390/en5124952, 2012.
[6] Balat M., Balat M., Kirtay E.;,Balat, H. Main routes for the thermo-conversion of biomass into fuels and chemicals. Part 1: Pyrolysis systems. Energy Conv. Manag. 50, 3147–3157. 2009.
[7] International Energy Agency. Annual Report 2006, IEA Bioenergy, Task 34, Pyrolysis of Bio-mass, International Energy Agency, Paris, France, 2006.
[8] ***, Viessman, VILIGNO 100-S, Kotao za grejanje na drva postupkom pirolize