Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Simić

Apstrakt


Zagađenje vode je veliki problem čovečanstva. Kako bi se sprečila kontaminacija vodenih sistema neophodno je kontrolisati količinu zagađujućih materija u njima i ispoštovati uredbe o graničnim vrednostima takvih polutanata za različite vrste voda. Primenom određenih instrumentalnih metoda, kao što su hromatografija , spektrofotometrija i druge, moguće je analizirati uzorke vode i odrediti tačnu koncentraciju zagađujućih materija u njima i na taj način sprečiti kontaminaciju vodenih tokova ili ispitati kvalitet i sastav vode. U ovom radu su navedeni analiti, prema pravilniku o graničnim vrednostima, kojima je potrebno odrediti koncentraciju u uzorcima vode i objašnjeno je kojim instrumentalnim tehnikama i na koji način se mogu analizirati specifčni realni uzorci različitih tipova vode.


 


 


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Zoran. Primena instrumentalnih metoda na analizu uzoraka vode. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 32, n. 1, p. 307-314, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/4990>. Datum pristupa: 30 sep. 2020
Sekcija
Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Reference

[1] Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, 2011.
[2] SRPS ISO 7150-1:1992, Kvalitet vode - Određivanje amonijumjona - Deo 1: Manuelna spektro-fotometrijska metoda (identičan sa ISO 7150-1:1984).
[3] SRPS EN ISO 6468:2008, Kvalitet vode - Određivanje nekih organohlornih insekticida, polihlo-rovanih bifenila i hlorbenzena - Metoda gasne hromatografije posle tečnotečne ekstrakcije.