Evaluacija uticaja rastvarača i efekata supstituenata na položaj apsorpcionih maksimuma novih sintetskih boja sa piridonom kao centrlnim prstenom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Anita Lazić Kristina Gak Dušan Mijin Nataša Valentić

Apstrakt

Azo boje predstavljaju strukturno najraznovrsniju klasu organskih jedinjenja koja sadrže jednu ili više azo grupa (–N=N–) koje premošćavaju dva organska motiva od kojih je bar jedan aromatičan. Od svih sintetskih postupaka za dobijanje azo boja, najviše se primenjuje klasična metoda zasnovana na kuplovanju diazonijum soli sa različitim aromatičnim jedinjenjima kao što su fenoli, naftoli, arilamini ili pirazoloni. Da su azo boje od neprocenjivog značaja u različitim granama industrije gde se primenjuju za nijansiranje tekstila, kože, plastike i kozmetičkih proizvoda, govori i činjenica da su zastupljene sa preko 60%. Cilj rada je da se ispita mogućnost primene četiri nove arilazo piridonske boje dobijene klasičnom metodom diazokuplovanja u bojenju sintetskih vlakana. Da bi se stekao uvid u način uspostavljanja intermolekulskih interakcija između proučavanih arilazo piridonskih boja i njihovog okruženja, snimljeni su odgovarajući apsorpcioni spektri u 15 rastvarača različite polarnosti, a zatim je diskutovan uticaj polarnosti rastvarača i efekata supstituenata na položaj, intenzitet i oblik apsorpcionog maksimuma. Uzimajući u obzir širok spektar primene arilazo piridonskih boja kao i činjenicu da će njihov značaj konstantno rasti, rezultati ostvareni u ovom radu predstavljaju interesantnu osnovu za buduća istraživanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LAZIĆ, Anita et al. Evaluacija uticaja rastvarača i efekata supstituenata na položaj apsorpcionih maksimuma novih sintetskih boja sa piridonom kao centrlnim prstenom. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 23-30, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6090>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Rauf M. A., Hisaindee S., Saleh N., Spectroscopic studies of keto-enol tautomeric equilibrium of azo dyes, RSC Advances 5 (2015) pp. 18097–18110.
[2] Benkhaya S, M’rabet S., El Harfi A., Classifications, properties, recent synthesis and applications of azo dyes, Heliyon 6 (2020). doi:10.1016/j.heliyon.2020.e03271.
[3] Allen R. L. M., The chemistry of azo dyes, in: Colour Chem., 1971: p. 21.
[4] Alimmari A., Mijin D., Vukićević R., Božić B., Valentić N., Vitnik V., Vitnik Ž., Ušćumlić G., Synthesis, structure and solvatochromic properties of some novel 5-arylazo-6-hydroxy-4-phenyl-3-cyano-2-pyridone dyes, Chemystry Central Journal 6 (2012) pp. 1–8.
[5] Roch J., Muller E., Narr B., Nichl J., Haarmann W., 3-Amino-4-Phenyl-1H-Pyrazolo(3,4,5)Pyridines and salts thereof, 1970.
[6] Ušćumlić G., Mijin D., Valentić N., Vajs V., Sušić B., Substituent and solvent effects on the UV/Vis absorption spectra of 5-(4-substituted arylazo)-6-hydroxy-4-methyl-3-cyano-2-pyridones, Chemycal Physical Letters 397 (2004) pp. 148–153.