Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Karličić Marko Obradović Dušan Todorović Dejan Radić Aleksandar Jovović Miroslav Stanojević

Apstrakt

Fosfati su od suštinskog značaja u oblasti poljoprivrede i oko 95% svetske proizvodnje se koristi u industriji đubriva. Nakon procesa mlevenja, fosfat (kao i sve druge rasute materijale) je neophodno transportovati na dalju preradu. Sistemi pneumatskog transporta uvek imaju prednost u odnosu na mehaničke sisteme, pre svega zbog pogodnosti koje pružaju. Različiti tipovi fosfata, što važi i za ostale naizgled iste materijale, se mogu u velikoj meri razlikovati po svojim karakteristikama. Zbog toga je neophodno adekvatno razmotriti fizičke karakteristike rasutih materijala kako bi se ostvario pouzdan rad sistema pneumatskog transporta i kako bi se izbegli mogući problemi. U radu je razmatran problem u radu sistema pneumatskog transporta mlevenog fosfata.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KARLIČIĆ, Nikola et al. Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 63, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6097>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja