Termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u preduzeću “Žitar”, Sečanj

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Duško Salemović Matilda Lazić Aleksandar Dedić Dragan Halas

Apstrakt

U radu  je izvršen termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u preduzeću “Žitar”, Sečanj. Po konstrukciji, sušara je sa dvostrukim prolazom materijala za sušenje i to, kroz prvu i drugu zonu sušenja. Sušenje materijala se u drugoj zoni vrši svežim, vrelim vazduhom, koji  se  pre ulaska u prvu zonu sušenja, meša sa delom zagrejanog vazduha poreklom iz zone hlađenja osušenog materijala. U radu su kao ulazne promenljive za predmetni proračun, korišćene stvarno izmerene vrednosti fizičkih i termičkih veličina tokom sušenja. Na osnovu njih je izvršen proračun preostalih veličina neophodnih za ucrtavanje toka procesa sušenja po zonama sušenja u tzv. “i-x”dijagramu za vlažan vazduh. Dobijeni podaci iz “i-x” dijagrama, a na osnovu termičkog proračuna, koriste se za svakodnevno praćenje i kontrolu rada sušare po zonama sušenja. Razmatrana izvedba procesa sušenja  omogućava rekuperaciju toplote iz zone hlađenja osušenog materijala (na račun zagrevanja dela vazduha potrebnog za sušenje). Pogodna konstrukcija sušare sa dve zone sušenja materijala značajno utiče na režim rada sušare kao i na uštedu ukupne količine toplote za sušenje materijala. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SALEMOVIĆ, Duško et al. Termički proračun vertikalne sušare za sušenje zrnastih materijala u preduzeću “Žitar”, Sečanj. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 111-117, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6106>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] Žeželj, M., Tehnologija žita i brašna, knjiga 1, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakul-tet Novi Sad, Novi Sad, SRJ, 1995.
[2] Stanišić, S., Tehnološke operacije II (Toplotne I difuzione operacije), Jugoslovenski institut za prehrambeno inženjerstvo, Novi Sad, Jugoslavija, 1978.
[3] Topić, R., Osnove projektovanja, proračuna i konstruisanja sušara, Naučna knjiga, Beograd, Jugoslavija, 1989.
[4] ***, Tehničko-Tehnološka i Projektna dokumentacija sušare DVSZ-9 za sušenje zrnastih mate-rijala u preduzeću “Žitar” Sečanj, Pobeda - Imo, Novi Sad, 1984.
[5] Salemović, D., Jašin, D., Priručnik za procesnu tehniku, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Zrenjanin, R. Srbija, 2008.