Planiranje eksperimenta i određivanje modela parametra hrapavosti obrađene površine drveta

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elmasa Aldžić Atif Hodžić Damir Hodžić

Apstrakt

Cilj rada je planiranje eksperimenta i određivanje matematičkog modela za računanje parametra hrapavosti Ra obrađene površine drveta. Kod planiranja eksperimenta uzete su tri različite vrste drveta sa različitim gustoćama i obrađene su na blanjalici sa tri pomaka i tri brzine rezanja. Nakon mjerenja parametra hrapavosti Ra dobiveni su eksperiementalni rezultati na osnovu kojih se uradio centralni kompozitni plan eksperimenta. Na osnovu toga urađen je model za računanje parametra hrapavosti Ra, koji je adekvatan i sa visokom tačnošću.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ALDŽIĆ, Elmasa; HODŽIĆ, Atif; HODŽIĆ, Damir. Planiranje eksperimenta i određivanje modela parametra hrapavosti obrađene površine drveta. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 33, n. 1, p. 119-124, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6108>. Datum pristupa: 07 may 2021
Sekcija
Sušenje i sušare

Reference

[1] Cajner, H., Uvod u planiranje i analizu pokusa, Fakultet strojarstva i brodogradnje, izvodi iz predavanja, 2018
[2] Montgomery, D.C., Design and Analysis of Experiment, Arizone State University, John Wiley and Sons, 2015
[3] Jurković, M., Matematičko modeliranje inženjerskih procesa i sistema, Univerzitet u Bihaću, Mašinski fakultet, 1999.
[4] Kovač, P., Metode planiranje i obrade eksperimenta, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 2015.
[5] Salah, E.O., Tehnologija proizvodnje namještaja, Univerzitet u Bihaću, Tehnički fakultet, 2004.
[6] Skakić, D., Krdžović, A., Finalna obrada drveta, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 2002.
[7] Bjelić, A., Hodžić, A.,Uticaj izbora reznog alata na kvalitet obrađene površine masivnog drveta, 11th International Scientific Conference on Production Engineering RIM 2017, Saraje-vo, 2017.