Povratak na detalje članka Sinteza disupstituisanih derivata pirolidin-2,5-diona primenom mikrotalasnog postupka i evaluacija njihovih farmakokinetički relevantnih svojstava Preuzmi fajl Preuzmi PDF