Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Matilda Lazić Dragan Halas Duško Salemović Aleksandar Dedić

Apstrakt

U ovom radu je izvršen strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika, koji je smešten uz dno kolone za stabilizaciju (desorpciju) bogatog apsorbcionog ulja u pogonu “Rafinerija TNG”, Elemir. U rebojleru E10 vrši se razmena toplote između toplog ulja (topliji fluid) i bogatog apsorpcionog ulja (hladniji fluid). Posmatrani rebojler E10 reprezentuje razmenjivač toplote sa tzv. dva prolaza. Topliji fluid struji unutar cevi razmenjivača, i to u dva prolaza; dok apsorpciono ulje struji kroz međucevni prostor u jednom prolazu. Pretpostavljeno je da se u rebojleru E 10, na osnovu podataka iz tehničko-tehnološke dokumentacije, može izvršiti proračun relevantnih strujnih i termičkih veličina potrebnih za proces zagrevanja bogatog apsorpcionog ulja. Rezultati kontrolnog strujno-termičkog proračuna su potvrdili da se pretpostavljena vrednost dužine cevi poklapa sa vrednošću dužine cevi izračunate u realizovanom proračunu. Na taj način je potvrđena ispravnost upotrebljenih jednačina za predmetni proračun. Kompletan pregled strujnih i termičkih veličina u praksi kompletno opisuje rad rebojlera E10 za zagrevanje bogatog apsorbcionog ulja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LAZIĆ, Matilda et al. Strujno-termički proračun rebojlera E10 u procesu desorpcije lakih ugljovodonika u pogonu “Rafinerija TNG” Elemir. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 165-172, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6586>. Datum pristupa: 29 may 2023 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.165.
Sekcija
Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji

Reference

[1] Nolan, D.P., Physical Properties of Hydrocarbons and Petrochemicals in Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles for Gas, Oil, Chemicals, and Related Facili-ties, Gulf Professional Publishing, USA, 2013.
[2] Santini, D.J., Transportation Fuel Alternatives for Highway Vehicles in Encyclopedia of En-ergy, Elsevier Science, Netherland,2004.
[3] ***, Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za tečni naftni gas, Službeni glasnik RS, br.97/2010, 123/2012, 63/2013
[4] Đurić, M., Z., Zavargo, M., Novaković, M., Matijević, Teorijski osnovi rafinerijske prerade prirodnog gasa, Institut za za petrohemiju, gas, naftu i hemijsko inženjerstvo, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1985.
[5] ***, Interna literatura i tehničko-tehnološka dokumentacija, pogon “Rafinerija TNG”, Elemir.
[6] Salemović, D., D. Jašin, Priručnik za procesnu tehniku, prvo izdanje, Viša tehnička škola, Zrenjanin, 2005.
[7] Momčilović, N., Strujno-termiči proračun rebojlera E10 u procesu desorbcije lakih ugljovodonika, Diplomski rad, Viša tehmička škola, Zrenjanin, Republika Srbija, 2006.