Sistemska analiza mogućnosti i ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Biljana Milanović Zdravko Bijelić Mitar Bijelić Željka Bijelić

Apstrakt

Sistemska analiza je ključni istraživački dokument u funkciji donošenja odluka vezano za izgradnju malih obnovljivih izvora električne energije na određenom prostoru. Problem se mora posmatrati sa više aspekata. Kad su u pitanju mogućnosti ključno je analizirati energetske potencijale, investicione mogućnosti i ekonomske efekte. Pitanje ograničenja treba posmatrati sa aspekta zaštite životne sredine, drugih bezbjednosnih rizika, aspekta dugoročne energetske politike i zakonske regulative. Poseban segment analize treba biti analiza domaćeg znanja za uspješno upravljanje projektom izgradnje malih obnovljivih izvora. Analogno proizvodnji industrijskih proizvoda u malim pogonima i malim serijama, proizvodnja električne energije u malim obnovljivim izvorima ima mnogo veću cijenu koštanja nego što je u velikim izvorima. Zbog ove činjenice proizvodnja električne energije u malim izvorima električne energije je rentabilna ukoliko se ne isporučuje putem distributivnih sistema, već se isporučuje direktno potrošaču u neposrednoj blizini. Izgradnja savremenih pogona procesne industrije koji bi imali sopstvenu električnu energiju iz obnovljivih izvora je razvojna prilika za Srbiju. U varijanti brojnijeg pristupa, otvara se prostor za razvoj i proizvodnju opreme za male izvore električne energije u Srbiji.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILANOVIĆ, Biljana et al. Sistemska analiza mogućnosti i ograničenja razvoja i proizvodnje električne energije u malim obnovljivim izvorima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 173-181, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6588>. Datum pristupa: 18 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.173.
Sekcija
Energetska efikasnost u procesnoj industriji