Primena ravnoteže tečnost-tečnost ternarnih vodenih rastvora u separacionim procesima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Simić Mirjana Kijevčanin Ivona Radović

Apstrakt

Zbog globalnog trenda povećanja potrošnje energenata, kao i njihove cene, teži se ka tome da se ispitaju nove mogućnosti zamene klasičnih energetski zahtevnih separacionih procesa zasnovanih na isparavanju lakše isparljivih komponenata, na procese separacije zasnovanih na ravnoteži  tečnost-tečnost (LLE), odnosno na ekstrakciji komponenata iz tečnih rastvora. Pored toga što bi ovaj postupak podrazumevao smanjenu upotrebu različitih izvora energije, on bi uključio i zamenu standardnih industrijskih rastvarača sa karakteristikama štetnim po životnu sredinu, novim, zelenim rastvaračima. U ovom radu biće prikazan način korišćenja ravnoteže tečnost-tečnost na separacione procese, na primeru ternarnog sitema voda + i-propanol + dimetil adipat, a kroz određivanje binodalnih krivih i ravnotežnih linija na atmosferskom pritisku i temperaturi od 298.15K.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Zoran; KIJEVČANIN, Mirjana; RADOVIĆ, Ivona. Primena ravnoteže tečnost-tečnost ternarnih vodenih rastvora u separacionim procesima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 141-144, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6610>. Datum pristupa: 27 may 2022
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] A. Pereiro, J. Araújo, J. Esperança, I. Marrucho, L. Rebelo, J. Chem. Thermodyn. 46 (2012) 2-28.
[2] *** http://ba.hfchemicals.com/info/the-role-and-use-of-isopropyl-alcohol-25237813.html, pristup: 29.04.2021.
[3] V. Najdanović-Višak, A. Rodriguez, Z.P. Višak, J.N. Rosa, C.A.M. Afonso, M.N. da Pon-te, L.P.N. Rebelo, Fluid Phase Equilib. 254 (2007) 35-41.
[4] Radović I. Doktorska disertacija. Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu; 2008.
[5] F. S. Oliveira, A. B. Pereiro, L. P. N. Rebelo and I. M. Marrucho, Green Chem., 15 (2013) 1326-1330.