Odnos veštačke inteligencije i menadžmenta kvaliteta i standardizacije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miljana Velojić Petar Atlagić Mladen Đurić

Apstrakt

Veštačka inteligencija već neko vreme predstavlja snažan pokretač promena u industriji, pa i u celokupnom ljudskom životu. Efekti njenog razvoja se itekako mogu osetiti u poslovanju - kako tehnologija napreduje, tako i organizacije eksperimentišu sa načinima na koje se problemi mogu rešavati primenom veštačke inteligencije. Upravo otvorenost prema promenama može biti najveća prednost za organizacije u bliskoj budućnosti.


Na početku rada biće objašnjeno kako tehnike veštačke inteligencije mogu uticati na procese menadžmenta kvaliteta u organizacijama, uporedo sa analizom veza između primene veštačke inteligencije i Demingovog PDCA ciklusa. U ovom delu će, u svojstvu primera, biti prikazana i primena tehnika veštačke inteligencije na procesima menadžmenta kvaliteta usluga u hotelima.


Kao veoma važnu stavku u ovom radu bitno je izdvojiti i standardizaciju u oblasti veštačke inteligencije, čiji je cilj da obezbedi da se na pravi način koriste potencijali veštačke inteligencije. Konkretno, u radu će biti reči o standardu BS 8611:2016 za etičko projektovanje i primenu robota, kao i standardu P7001 za obezbeđenje transparentnosti veštačke inteligencije.


Na kraju rada, izvršena je analiza mogućnosti za unapređenje, ne samo kvaliteta proizvoda i usluga, već i kvaliteta poslovanja čitave organizacije, primenom tehnika veštačke inteligencije. Glavni nalazi ovog dela oslikavaju se u sledećoj rečenici: Uspeće samo oni koji su spremni da prihvate promene, inoviraju i transformišu se u skladu sa potrebama novog tržišta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VELOJIĆ, Miljana; ATLAGIĆ, Petar; ĐURIĆ, Mladen. Odnos veštačke inteligencije i menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 34, n. 1, p. 183-192, july 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6611>. Datum pristupa: 18 aug. 2022 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.021.34.1.183.
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] Boden, M., Bryson, J., Caldwell, D., Dautenhahn, K., Edwards, L., & Kember, S. (2017). Principles of robotics: regulating robots in the real world. Connection Science.
[2] Branković, S. (2017). Veštačka inteligencija i društvo. Institut za političke studije.
[3] Bryson , J., & Winfield, A. (2017). Standardizing Ethical Design for Artificial Inteligence. U-niversity of Bath, University of West England.
[4] Chambers, S. (2020). The Importance of customer satisfaction. Customer Happines Blog .
[5] Filipović, J., & Đurić, M. (2009). Osnove kvaliteta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
[6] Filipović, J., Đurić, M., & Ruso, J. (2018). Sistem menadžmenta kvaliteta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
[7] Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A Brief History of Artificial Intelligence. California ma-nagement review.
[8] Harmonic Drive SE. (2021). What we can learn from robot ethics. Retrieved from Harmonic Drive SE.: http://harmonicdrive.de/en/home/news-1/detail/what-we-can-learn-from-robot-ethics
[9] *** Machine Building. (2017). BS 8611:2016, ethical design and application of robots. Retrie-ved from Machine Building: https://www.machinebuilding.net/bs-86112016-ethical-design-and-application-of-robots
[10] Makridakis, S. (2017). The forthcoming Aritficial Intelligence Revolution: Its Impact on soci-ety and firms. Futures.
[11] *** Portal Kvalitet. (2010). Standardi. Retrieved from Portal Kvalitet: www.kvalitet.org.rs/infrastruktura/standardi
[12] Stahl, B. (2018). Implementing Responsible Research and Innovation for Care Robots through BS 8661. Leicester, United Kingdom: Department of Informatics, Centre for Computing and Social Responsibility, De Montfort University.
[13] Winfield, A. (2019). Ethical standards in robotics and AI. Bristol: University of the West of England.
[14] Winfield, A., Michael, K., Pitt, J., & Evers, V. (2019). Machine Ethics: The Design and Go-vernance of Ethical AI and Autonomous Systems. Proceedings of the IEEE.
[15] Yussupova, N., Kovacs, G., Boyko, M., & Bogdanova, D. (2016). Models and Methods for Quality Management Based on Artificial Inteligence. Faculty of Informatics and Robotics, Ufa State Aviation Technical University.