Ispitivanje mešljivosti sa vodom metanola kao petrohemikalije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Matilda Lazić Dragan Halas Duško Salemović Aleksandar Dedić

Apstrakt

U radu je ispitivana mešljivost sistema metanol/voda u seriji uzoraka metanola različitih proizvođača koji pripadaju petrohemijskoj industriji. Pretpostavljeno je da metanol reprezentuje organski solvent, potpuno mešljiv sa vodom. Ispitivanje je izvedeno primenom standardne metode ASTM D 1722-09. Standardna metoda je korišćena u svojstvu vizuelne, test metode za kontrolu specificirane vrednosti mešljivosti metanol/voda; propisane u specifikaciono-tehničkom listu izdatom od strane proizvođača. Utvrđeno je da se ispitivani uzorci potpuno mešaju sa vodom i “prolaze test”. Nije utvrđena pojava zamućenja, niti pojava nerastvorljivih čestica nečistoće ili kontaminanata. Dobijeni rezultati mešljivosti sistema metanol/voda, ukazuju da su ispitivani uzorci metanola odabranih proizvođača u skladu sa specifikacijom, u pogledu ispitivanog parametra kvaliteta. Uzorci prolaze test i mogu se prema ispitivanom kriterijumu kvaliteta koristiti za definisane namene, koje navodi proizvođač. Uz primenu kontrole i drugih parametara kvaliteta iz tehničke specifikacije, proizvod se može pouzdano koristiti u procesima petrohemijske ili hemijske industrije. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LAZIĆ, Matilda et al. Ispitivanje mešljivosti sa vodom metanola kao petrohemikalije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 37-40, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6741>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Janović, Z., Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi, GOMA, Zagreb, Republika Hrvatska, 2011.
[2] Vidović, E., Metanol-Zvijezda među hemikalijama, Goriva i maziva, 55 (2016), 2, pp. 84-100.
[3] ***, Brochure, Conversion of Methanol to Gasoline, National Energy Technology Laboratory, 2020. Available at: http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/gasification/gasifipedia/methanol-to-gasoline
[4] Gogate, M.R., Methanol-to-Olefins Process Technology: Curent Status and Future Prospects, Petroleum Science and Technology, 37 (2019), 5, pp. 1-7.
[5] ***, Document, Metanol-Proizvodne tehnologije, Metanolsko-sirćetanski kompleks, Kikinda. Available at: http://www.msk.co.rs
[6] ***, Standard Test Method for Water Miscibility of Water-Soluble Solvents, ASTM D 1722-09, ASTM, 2017
[7] ***, Standardna metoda za ispitivanje mešanja vode sa rastvaračima rastvornim u vodi, SRPS H.B8.221:2019, Institut za standardizaciju Srbije, 2019
[8] ***, Brochure, IMPCA Methanol Reference Specifications, version 9, International Methanol Producers and Consumers Association, 2021
[9] Document, Standardna prodajna specifikacija proizvoda, “MSK” iz Kikinde, 2015. Available at: http://www.msk.co.rs/Storage/Global/Documents/prod-spec/MSK-SC-3020-0001.pdf
[10] ***, Document, Methanol Product Specification, Saudi International Petrochemical Compa-ny, Saudi Arabia, 2018. Available at: https://www.sipchem.com/portals/0/ModuleContent/Brochure/Files/products/products%20spes.%202018/METHANOL%20PRODUCT%20SPECIFICATION.PDF
[11] ***, Document, Methanol Specifications, Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Comapany (Muntajat), 2019. Available at: https://www.muntajat.qa/uploads/2019/04/standard-Methanol-specification.pdf
[12] ***, Document, Technical Data Sheet of Methanol, Mereena Group, India. Available at: https://mereena.com/uploads/Technical-Data-Sheet-of-Methanol.pdf
[13] ***, Document IMPCA Methanol Reference Specifications, Southernchemical, 2013. Availa-ble at: https://southernchemical.com/wp-content/uploads/IMPCA-Specification-for-Methanol.pdf
[14] ***. Document, Methanol Technical Data Sheet for Produced Methanol, Methanol Institute, 2020. Available at: https://www.methanol.org/wp-content/uploads/2016/06/Methanol-Technical-Data-Sheet.pdf