Osnovni aspekti održavanja eksploatacije i projektovanja naftovoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jasna Tolmač Slavica Prvulović Saša Jovanović Milan Marković

Apstrakt

U radu su razmatrani osnovni aspekti održavanja naftovoda tj. cevovda i njegovih sastavnih delova, pumpne stanice, tehnoloških rezervoara i dr. Dati su osnovni elementi održavanja i kontrole kao što su: ispitivanje naftovoda i ocena stepena oštećenja cevovoda, kontrola sistema katodne zaštite, kontrola kvaliteta i stanja izolacije cevovoda, kontrola rada i servisiranje merne stanice, redovno praćenje i kontrola rada i održavanje pumpi i pumpne stanice, čišćenje naftovoda kracerom, kao i održavanje tehnoloških rezervoara. Izvršena je analiza najčešćih kvarova i zastoja kod naftovoda. Tako npr. prosečan broj kvarova u toku godine odnosi se na koroziju (35%), na mehaničke greške (23%), itd. Takođe je data analiza investicionih ulaganja u pumpnu stanicu po jedinici snage u (kW). Tako npr. investiciona ulaganja u elekto pogon iznose oko 1100 $/kW. Razmatrana je i cena izgradnje cevovoda. Tako npr. za cevovod prečnika 323 – 710 mm, cena izgradnje cevovoda se kreće u opsegu 160340 – 330050 $/km. Takođe su razmatrane mere za smanjenje pojave kvarova. U cilju smanjenja pojave kvarova sprovodi se niz mera u fazi projektovanja i eksploatacije naftovoda. Rešenja se ugrađuju u izvođačke projekte. Razmatrani su i problemi transporta parafinske nafte. Domaće nafte sa naftnih polja u Vojvodini, Srbija, su parafinskog tipa i imaju relativno visoke tačke tečenja 18 – 36 oC. Problem nataloženog parafina može se pojaviti nakon startovanja pumpe za transport. Problemi startovanja pumpe posebno su izraženi u zimskom periodu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TOLMAČ, Jasna et al. Osnovni aspekti održavanja eksploatacije i projektovanja naftovoda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 89-97, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6750>. Datum pristupa: 29 may 2023
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] A. Ahmadpour, K. Sadeghy, S.-R. Maddah-Sadatieh, The effect of a variable plastic vis-cosity on the restart problem of pipelines filled with gelled waxy crude oils, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Volume 205, (2014), pp.16–27.
[2] M. R. Davidson, Q. D. Nguyen, C. Chang, H. P. Rønningsen, A model for restart of a pipe-line with compressible gelled waxy crude oil, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, Volume 123, (2004), Issue 2–3, pp. 269–280.
[3] J. Tolmac, S. Prvulovic, M. Nedic, D. Tolmac, Analysis of crude oil pipeline transport pa-rameters, Chemical Industry, Volume 74, No. 2, (2020), pp.79–90.
[4] B. Prstojevic, Pipeline transport of oil and gas, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, 2012.
[5] J. Tolmac, D. Tolmac, S. Prvulovic, A. Aleksic, All-Russian Scientific and Technical Con-ference (with international participation): Problems of geology, development and exploitation of deposits and transport of hard-to-recover hydrocarbon reserves, Basic elements of crude oil pipeline transport, pp. 207‒211, Technical University of Ukhta, Russia, 2017.
[6] M. Sasic, Transport of fluids and solid materials by pipelines, Scientific book, Belgrade, 1980.
[7] S. Prvulovic, D. Tolmac, Transport systems - a collection of solved tasks, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2012.
[8] ***, Rules of operation of the transport system for oil pipeline transportation, Transnafta, Pancevo, 2010.
[9] P. Tanaskovic, Transportation of crude oil and gas - Part II, Faculty of Mining and Geology, Belgrade, 1998.
[10] S. Prvulovic, D. Tolmac, Lj. Josimovic, J. Tolmac, Remote monitoring and control of pumping stations in the water supply systems, Facta Universitatis - Mechanical Engineering, Volume 11, No. 1, (2013), pp. 113-121.
[11] P. Tanaskovic, Transport of crude oil and gas - Part I, Faculty of Mining and Geology, Bel-grade, 1998.
[12] J. Tolmac, S. Prvulovic, D. Tolmac, M. Nedic, 7th International Conference Industrial Engi-neering and Environmental Protection, Oil products and pumping stations, pp. 44-49, Tech-nical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2017.
[13] M. Bogner, Compressor plants, Eta, Belgrade, 2008.
[14] J. Tolmac, S. Prvulović, D. Tolmac, 6th International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection, Optimal parameters pipeline - optimal route selection, selection of optimal pipeline diameter, pp. 133-136, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2016.
[15] J. Tolmac, Optimization of thermal and hydraulic parameters of crude oil pipeline transport, Ph. D. thesis, University of Novi Sad, Technical Faculty "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2020.
[16] J. Tolmac, S. Prvulović, S. Jovanović, M. Nedić, A. Aleksić, D. Tolmac, 34th International Congress on Process Industry - PROCESING 2021, Analysis of crude oil transport parameters in isothermal flow, pp. 157-163, SMEITS Belgrade, Technical Faculty of Novi Sad, 2021.