Значајно повећање индекса трошкова процесних постројења и опреме током 2021.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Srbislav Genić Branislav Jaćimović Vladislav Stanković Branislav Gajić

Apstrakt

Претходна 2021. и први месеци 2022. године су обележени „драстичним“ повећањем трошкова у процесним индустријама, термотехници и енергетици. У чланку је анализирана промена индекса цена CEPCI у наведеном периоду.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GENIĆ, Srbislav et al. Значајно повећање индекса трошкова процесних постројења и опреме током 2021.. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 115, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6756>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] Генић С., Јаћимовић Б., Митић С., Колендић П., Економске анализе за потребе процесног инжењерства, Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије, Београд, 2014.
[2] *** Chemical Engineering - http://www.che.com/
[3] Генић С., Јаћимовић Б., Ивошевић М., Колендић П., Угреновић И., Индекс трошкова процесних постројења и опреме, Процесинг 2016.
[4] Генић С., Стаменић М., Ивошевић М., Станковић В., Тодоровић Б., Од података, преко мудрости, до податка, Процесинг 2021.