Povratak na detalje članka Povećan hidraulički otpor u cevima jednoprotočnog parnog kotla usled zaprljanja: studija slučaja na parnom bloku snage 650 MWe na lignit Preuzmi fajl Preuzmi PDF