Istraživanje termičkog i dimenzionalnog ponašanja 3D štampanih materijala korišćenjem termičke slike i 3D skeniranja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zorana Golubović Milan Travica Isak Trajković Aleksandar Petrović Žarko Misković Nenad Mitrović

Apstrakt

Modeliranje fuzionog taloženja je, pored ostalih procesa aditivne proizvodnje, jedna od najčešće korišćenih tehnologija trodimenzionalne štampe, zbog svoje lakoće upotrebe, velike brzine u proizvodnji i niske cene završnog dela. Procesi štampanja i gotovi delovi se često ispituju i karakterišu korišćenjem različitih tehnika, za prikupljanje mehaničkih, numeričkih, termičkih, dimenzionalnih podataka, sa ciljem poboljšanja i optimizacije rezultata. Prvi deo ovog istraživanja zasniva se na sledećim promenama temperature korišćenjem termovizijske kamere tokom procesa štampanja modeliranja fuzionog taloženja i tokom procesa hlađenja nakon završetka štampanja. Uzorci su izrađeni od polimlečne kiseline i polimlečne kiseline - Ks poboljšane česticama druge faze, kako bi se uporedile termičke i dimenzionalne karakteristike oba materijala. Dobijeni rezultati određuju karakteristično temperaturno ponašanje materijala. U drugom delu istraživanja korišćen je optički 3D skener za proveru stabilnosti i tačnosti štampanih uzoraka tokom vremena. Predloženi period merenja je pokazao da dolazi do stabilizacije parametara, nakon čega je potrebno dalje praćenje.
 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GOLUBOVIĆ, Zorana et al. Istraživanje termičkog i dimenzionalnog ponašanja 3D štampanih materijala korišćenjem termičke slike i 3D skeniranja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 131, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6758>. Datum pristupa: 04 dec. 2023
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja