Mogućnosti uštede vode i iskorištenja otpadne toplote iz procesa odmuljivanja i odsoljavanja industrijskih parnih kotlova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jasmin Fejzić Indira Buljubašić Nurdin Ćehajić

Apstrakt

Primjese u kotlovskoj vodi štetno utiču na bezbjednost rada i stepen iskorištenja parnog kotla zbog činjenice da uzrokuju: taloženje mulja, stvaranje kotlovskog kamenca, pjenušanje vode u kotlu i koroziju metalnih dijelova kotla. Odmuljivanje i odsoljavanje predstavlja važan dio tretmana kotlovske vode sa ciljem ograničenja koncentracije soli i ostalih nepoželjnih materija u kotlovskoj vodi, a koje između ostalog utiču na efikasnu izmjenu toplote. U radu su prikazane neke mogućnosti iskorištenja vode od odmuljivanja i odsoljavanja kotlova, rashladne vode koja hladi vodu od odmuljivanja i odsoljavanja na potrebnu temperaturu te nastale otpadne toplote iz spomenutog procesa. Na primjeru iskorištenja vode od odmuljivanja i odsoljavanja industrijskog parnog kotla u stvarnom proizvodnom pogonu, pokazano je kako se postiže povećanje energetske efikasnosti kroz uštedu vode i kotlovskog goriva.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
FEJZIĆ, Jasmin; BULJUBAŠIĆ, Indira; ĆEHAJIĆ, Nurdin. Mogućnosti uštede vode i iskorištenja otpadne toplote iz procesa odmuljivanja i odsoljavanja industrijskih parnih kotlova. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 183-193, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6765>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Energetska efikasnost u procesnoj industriji

Reference

[1] Fejzić, J., I. Buljubašić, S. Eljšan, L. Ramić, Analysis of resource efficiency in the producti-on of industrial steam based on the availability of measurement data, ttem, vol. 13, no. 4, (2018), pp. 156-162.
[2] Fejzić J., I. Buljubašić, S. Eljšan, Načini poboljšanja energetske i resursne efikassnosti pri proizvodnji pare za potrebe pivarske industrije, Tehnika, no. 5, (2018), pp. 658-664.
[3] Stojiljković, M, D. Mitrović, Vučković G, D. Tošić, Preliminarni energetski bilans kotlov-skog postro¬jenja fabrike unutrašnjih guma Tigar MH – Babuš¬nica, Mašinski fakultet Niš,
[4] Vučković G, G. Ilić, M. Vukić, G. Stefanović, Preliminarna energetska revizija kotlovskog postro¬jenja u fabrici Duvanska industrija „Vranje", Maši¬nski fakultet Niš, 2012.
[5] Mitrović D, M. Stojiljković, G. Vučković, M. Stojiljković, Energetska efikasnost u siste-mima za distribuciju pare i povraćaj kondenzata u AD Pivara Niš, Maš¬inski fakultet Niš, 2012.
[6] Stojiljković M, G. Vučković, D. Mitrović, Preliminarni energetski bilans kotlovskog postro-jenja fabrike AD Pivare Niš, Mašinski fakultet Niš,
[7] Jankes, G, M. Stamenić, A. Jovanović, Povećanje energetske efikasnosti u industrijskim sistemima za snabdevanje parom i povrat kondenzata, Mreža za energetsku efikasnost u indus-triji Srbije, Beograd,
[8] Jankes, G., M. Stamenić, A. Jovanović, Odmuljivanje i odsoljavanje industrijskih kotlova, Bilten, MEEIS, Oblast Gazdovanje energijom, Beograd,
[9] Pirić, R., S. Delalić. R. Fazlić, S. Begić, S. Nezirović, A. Kovačević, R. Softić, I. Alić, Ter-moenergetika, Rudarski institut Tuzla d.o.o., Tuzla, 1997.
[10] Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanali-zacije, Službene novine FBiH broj 70/06, 2016.
[11] SpiraxSarco, The Steam and Condensate Loop, www.scribd.comdoc25139506SpiraxSarco-The-Steam-and-Condensate-Loop-Block- 1- 14.pdf .
[12] Boiler Blowdown Heat Recovery Project Reduces Steam System Energy Losses at Augusta Newsprint, Office of industrial technologies energy efficiency and renewable energy U.S. De-partment of energy, 2002.
[13] Glavni mašinski projekat kotlovnice „Pivara“ d.d. Tuzla, Grizelj d.d., Sarajevo, 2002.
[14] Fejzić, J., Poboljšanje resursne efikasnosti u proizvodnji industrijske pare, Magistarski rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014.
[15] Bogner, M., M. Isailović, Termotehnička i termoenergetska postrojenja, ETA, Beograd, 2006.