Експериментална и CFD анализа турбулатора у облику опруге код котлова на биомасу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Đorđe A. Novčić Miloš V. Nikolić Dušan M. Todorović Rade M. Karamarković Marko O. Obradović

Apstrakt

У савременим котловима, керамички додаци и турбулатори имају најмање по две функције: да унапреде пренос топлоте и смање емисије загађивача. Да би се остарило што потпуније сагоревање са што мањим вишком ваздуха, мали котлови на дрва (< 50 kW) користе вишестепено увођење ваздуха. Примарни ваздух се често уводи у процесу сличном истосмерној гасификацији, што за последицу даје димни гас са већом концентрацијом честица. Да би се избегло њихово таложење у конвективном делу котла и да би се унапредио пренос топлоте користе се жичани турбулатори у виду опруге. Њиховом експерименталном и ЦФД испитивању посвећен је овај рад. Испитују се опруге са и без коничног врха. Врх се лако израђује, економичан је, може бити направљен у облику нормалног или обрнутог конуса са различитим углом. Карактеристике турбулатора се испитују зависно од пречника димоводних цеви (DN40÷DN100), димензија (3÷6 mm) и корака жице (0.35÷1), за типичне радне услове топловодних котлова (брзина, Рејнолдсов број и температура димног гаса). Испитивана решења се процењују на основу критеријума преноса топлоте, пада притиска, ексергијске анализе и масе конструкције. Добијени резултати су обједињени помоћу емпиријских израза, анализирани и упоређени са сличним испитивањима.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
NOVČIĆ, Đorđe A. et al. Експериментална и CFD анализа турбулатора у облику опруге код котлова на биомасу. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 215, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6768>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Energetska efikasnost u procesnoj industriji