Zakonska regulativa i standardizacija u oblasti merenja potrošnje prirodnog gasa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mileva Cvetković

Apstrakt

Donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, kao i Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije u aprilu 2021. godine, nastavljen je proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskom regulativom u oblasti energetike. U toku je rad na izradi i donošenju podzakonskih akata iz ove oblasti. U radu je naročito analiziran deo koji se odnosi na merenje prirodnog gasa, odnosno pojam napredni merni sistem ("smart metering system") čije je značenje definisano u novom zakonu, iako se ranije isti pojam već koristio bez definisanog značenja.Osim regulative iz oblasti energetike koja se odnosi na merenje prirodnog gasa, u ovom radu je dat prikaz regulative i osnovnih pojmova iz oblasti metrologije. Takođe, prikazani su i najvažniji srpski standardi koji se primenjuju u oblasti naprednih mernih sistema, naročito oni koji se odnose na merila za prirodni gas i korektore, kao i standardi koji se odnose na kvalitet prirodnog gasa.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CVETKOVIĆ, Mileva. Zakonska regulativa i standardizacija u oblasti merenja potrošnje prirodnog gasa. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 255, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6775>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Reference

[1] ***, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici, „Sl. glasnik RS“, br. 40/2021
[2] ***, Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, „Sl. glasnik RS“, br. 40/2021
[3] ***, Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, „Sl. glasnik RS“, br. 40/2021
[4] https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/measuring-instruments-mid_en
[5] ***, Zakon o metrologiji, „Sl. glasnik RS“, br. 15/2016
[6] ***, Pravilnik o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli, „Sl. glasnik RS“, br. 37/2021
[7] ***, Pravilnik o merilima, „Sl. glasnik RS“, br. 3/2018
[8] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0032
[9] ***, Spisak srpskih standarda iz oblasti merila, „Službeni glasnik RS“, br. 39/2014
[10] ***, Spisak srpskih standarda (normativnih dokumenata) u oblasti merila, „Službeni glasnik RS“, br. 30/2022
[11] ***, Zakon o standardizaciji, „Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 i 46/2015