Ispitivanje otpornosti prema požaru požarno otpornih klapni

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Kijanović Milica Mirković-Marjanović Snežana Ilić

Apstrakt

U radu je prikazana metodologija ispitivanja požarno otpornih klapni u vertikalnoj peći sa standardnom krivom razvoja požara u ispitnoj peći. U zidu vertikalne peći postavljena je požarno otporna klapna čija je uloga prepreka pri daljem širenju požara na ostatak ventilacionog sistema. Osnovne protivpožarne performanse požarno otpornih klapni su integritet i termoizolaciona svojstva koja se ispituju u skladu sa standardom SRPS EN 1366-2. Integritet se kod protivpožarnih klapni utvrđuje pojavom prodora plamena sa neizložene strane klapne i dozvoljenim zapreminskim protokom svedenim po jedinci površine poprečnog preseka klapne, dok se termoizolaciona svojstva klapne utvrđuju dostizanjem standardnom propisanih graničnih vrednosti temperatura sa neizložene strane klapne u datom trenutku. Trenutak narušavanja integriteta i termoizolacionih svojstava klapne predstavlja vatrootpornost ispitivane klapne. Ispitivnje je sprovedeno na požarno otpornim klapnama sa najvećim i najmanjim dimenzijama koje su predviđene pri upotrebi klapne i određena je odgovarajuća otpornost na požar sa prikazom odgovarajućih rezultata ispitivanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KIJANOVIĆ, Aleksandar; MIRKOVIĆ-MARJANOVIĆ, Milica; ILIĆ, Snežana. Ispitivanje otpornosti prema požaru požarno otpornih klapni. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 257, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6776>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Merenja i upravljanje u procesnoj industriji

Reference

[1] ***, SRPS EN 1363-1: Fire resistance tests - Part 1: General requirements
[2] ***, SRPS EN 1366-2: Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
[3] ***, SRPS EN 13501-3: Fire classification of construction products and building elements - Part 3: Classification using data from fire resistance tests on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire dampers
[4] ***, Rulebook: Technical Requirements for construction products for which the performance of essential characteristics: fire response, fire resistance and external fire performance, Sl.glasnik RS br. 21/2022
[5] M. Mirković Marjanović, S. Ilić, A. Kijanović, G. Todorović, R. Gospavić “Overview of the new Rulebook on testing fire resistance, external fire performances and reaction to fire in the Republic of Serbia” the 8th International conference „Civil engineering-Science and Practice“ GNP 2022, Kolašin, Montenegro 2022