Analiza standarda ISO 30405 za regrutaciju kadrova i njegov značaj u poslovanju organizacija

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milica Stojiljković Mladen Đurić Jelena Ruso

Apstrakt

Kroz ovaj rad je obavljena detaljna analiza jednog od standarda iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa ISO 30405. Ovaj standard pruža konkretne smernice za proces regrutacije kadrova te je u okviru ovog rada istaknut značaj standarda ISO 30405 za sam proces regrutacije, ali i za celokupno poslovanje organizacije. Uspešno poslovanje svake organizacije počiva na kvalitetnom i motivisanom kadru do kojeg se dolazi uz pomoć procesa regrutacije. Iz ovoga se zaključuje da je uspešna regrutacija jedan od glavnih preduslova za uspeh organizacija u poslovanju, a kada uzmemo u obzir i činjenicu da standard ISO 30405 obezbeđuje kvalitet procesa regrutacije, dolazimo do ključne zavisnosti, a to je da je primena standarda ISO 30405 od velikog značaja i za samo poslovanje organizacija.U ovom radu je analizirano svih pet tačaka standarda ISO 30405, uključujući i podtačke istih. Prve tri tačke ovog standarda daju detaljni informativni uvod o standardu i njegovoj primeni. U okviru njih su istaknuti predmet, područje primene i normativne reference koje su vezane za standard, kao i osnovni termini i njihove definicije koje su od ključne važnosti za razumevanje samog procesa regrutacije, kao i samog standarda ISO 30405. Četvrta tačka predstavlja srž ovog standarda jer su uokviru nje istaknute konkretne smernice za proces regrutacije. Peta tačka ovog standarda se odnosi na merenje, analizu i unapređenje u okviru procesa regrutacije, tačnije opisuje proces merenja, kao i smernice u vezi neophodnih mera i načina analize rezultata tih merenja radi unapređenja istog. Zaključni deo rada predstavlja sublimaciju svih smernica standarda ISO 30405 i ističe njegov značaj, pre svega u procesu regrutacije kadrova, a zatim uz pomoć uzročno-posledične veze, značaj istog i u poslovanju organizacija.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STOJILJKOVIĆ, Milica; ĐURIĆ, Mladen; RUSO, Jelena. Analiza standarda ISO 30405 za regrutaciju kadrova i njegov značaj u poslovanju organizacija. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 285-294, nov. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6779>. Datum pristupa: 31 may 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.022.285.
Sekcija
Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama

Reference

[1] Orlić, R., T. Ivanović, Menadžment ljudskih resusra. Fakultet organizacionih nauka, Beogad, Srbija, 2019.
[2] Тоrrington, D., Hall, L., S. Taylor, Menadžment ljudskih resursa. Data status, Beograd, Srbi-ja, 2004.
[3] Failte Ireland. Recruitment and Selection, 2013. From http://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Documents/2_Develop_Your_Business/1_StartGrow_Your_Business/Recruitment-and-Selection.pdf (April 8, 2020)
[4] Keller, S., M., Meaney, Attracting and retaining the right talent. 2017. From https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/attracting-and-retaining-the-right-talent (April 25, 2020)
[5] Mijatović, I. Standardizacija 1, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, Srbija, 2019.
[6] Bokorov, A., М., Đurić, Standardizacija u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Kvalitet & izvrsnost - Godina VII • Broj 7–8/2018, pp. 44-48
[7] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30409:2016 human resource management - workforce planning. Geneva: International Organization for Standardization, 2016e. From https://www.iso.org/standard/64150.html (Mart 10, 2020)
[8] Ingraham, P., N. Rubaii-Barrett, Human Resource Management as a Core Dimension of Public Administration. Binghamton University, 2006. From https://faculty.cbpp.uaa.alaska.edu/afgjp/PADM601%20Fall%202009/FPA-HRM-Article.pdf (Februar 25, 2020)
[9] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30405:2016 - human resource management - guidelines on recruitment. Geneva: International Organization for Standardiza-tion, 2016c. From https://www.iso.org/standard/64149.html (Mart 10, 2020)
[10] International Organization for Standardization (ISO). ISO 30400:2016 - human re-source management - vocabulary. Geneva: International Organization for Standardization, 2016a. From https://www.iso.org/standard/66032.html (Mart 10, 2020)
[11] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30401:2016 - human re-source management - Knowledge management systems — Requirements. Geneva: International Organization for Standardization, 2016b. From https://www.iso.org/standard/68683.html (Mart 10, 2020)
[12] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30408:2016 - human re-source management - guidelines on human governance. Geneva: International Organization for Standardization, 2016d, From https://www.iso.org/standard/63492.html (Mart 10, 2020)
[13] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30406:2017 - human re-source management - sustainable employability management for organizations. Geneva: Inter-national Organization for Standardization, 2017a. From https:// www.iso.org/standard/72327.html (Mart 10, 2020)
[14] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30407:2017 - human re-source management - cost-per-hire. Geneva: International Organization for Standardization, 2017b. From https://www.iso.org/standard/62975.html (Mart 10, 2020)
[15] International Organization for Standardization (ISO), ISO 30410:2018 - human re-source management - Impact of hire metric. Geneva: International Organization for Standard-ization, 2018. From https://www.iso.org/standard/68219.html (Mart 10, 2020)
[16] Costa, D., Case Study: Driving a Successful Recruitment Process, 2019. From https://www.skeeled.com/blog/case-study-driving-a-successful-recruitment-process-with-skeeled (April 1, 2020)