Analiza različitih mogućnosti za određivanje ravnotežnih linija kod ravnoteže tečnost-tečnost

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Simić Mirjana Kijevčanin Ivona Radović

Apstrakt

Zbog globalnog trenda povećanja zagađenosti životne okoline teži se ka tome da se u različitim granama hemijske industrije  implementiraju zeleni rastvarači, koji bi zamenili štetne industrijske rastvarače. Kako bi se ispitale mogućnosti upotrebe zelenih rastvarača, mogućnosti adekvatne zamene i projektovanje procesa, neophodno je poznavanje termodinamičkih podataka kao što su podaci za ravnotežu tečnost-tečnost (LLE), odgovarajuću binodalnu krivu i ravnotežne linije. Podaci o rastvorljivosti komponenata su od velikog značaja za procese separacije (naročito ekstrakciju) koji se primenjuju u hemijskoj industriji. Ravnotežne linije predstavljaju veoma bitan termodinamički podatak koji se, u zavisnosti od same prirode komponenti koje ulaze u sastav smeše, u velikom procentu dobijaju hromatografskom analizom. S obzirom da  je hromatografska analiza  metoda koju ne može svaka laboratorija da priušti, kako zbog visoke cene aparata tako i zbog visokih troškova korišćenja, u ovom radu biće prikazane neke od alternativnih mogućnosti za određivanje ravnotežnih linija kod ravnoteže tečnost-tečnost. Na primeru ternarnog sistema voda+dimetil adipat+2-propanol biće prikazano određivanje ravnotežnih linija preko indeksa refrakcije i preko gustine smeše. Ove analitičke metode često se koriste u različitim granama industrije. Na osnovu dobijenih rezultata izvršeno je medjusobno poredjenje rezultata dobijenih preko ove tri metode.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Zoran; KIJEVČANIN, Mirjana; RADOVIĆ, Ivona. Analiza različitih mogućnosti za određivanje ravnotežnih linija kod ravnoteže tečnost-tečnost. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 319-323, dec. 2022. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6831>. Datum pristupa: 29 may 2023 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.022.319.
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] M. Männistö. J. Pokki, Ville Alopaeus, The J. of Chem. Thermodyn. 119 (2018) 61-75
[2] M.D. Saquete, A. Font, J. García-Cano, I. Blasco J. Chem. Eng. Data 63 (2018) 3733–3743
[3] A. Aljimaz, M. Fandary, Alkandary, J. Chem. Eng. Data 45 (2000) 301-303
[4] A. Pereiro, J. Araújo, J. Esperança, I. Marrucho, L. Rebelo, J. Chem. Thermodyn., 46 (2012) 2-28.
[5] http://ba.hfchemicals.com/info/the-role-and-use-of-isopropyl-alcohol-25237813.html
[6] Najdanović-Višak V, Rodriguez A, Višak ZP, et al. Co-solvent effects in LLE of 1-hydroxyethyl-3-methylimidazolium based ionic liquids + 2-propanol + dichloromethane or 1,2-dichloroethane. Fluid Phase Equilib. 2007;254:35-41. doi:10.1016/j.fluid.2007.02.020.
[7] F. S. Oliveira, A. B. Pereiro, L. P. N. Rebelo and I. M. Marrucho, Green Chem., 15, 1326 (2013)