Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na farmi za proizvodnju mlijeka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurdin Ćehajić Jasmin Fejzić Said Karić Rafet Muminović Mirsad Omerović

Apstrakt

Proizvodnja i korištenje bioplina za pogon kogeneracijskog postrojenja predstavlja troškovno i energetski efikasan način zbrinjavanja organskog otpada nastalog uzgojem muznih krava. Poticajno zakonodavno okruženje u BiH, široka raspoloživost tehnologija za pretvorbu sirovina u bioplin kao i korištenje bioplina u proizvodnji električne i toplotne energije, podloga su za razmatranje opravdanosti izgradnje kogeneracijskih postrojenja na farmama različite veličine. U bioplinskom postrojenju na farmi za uzgoj muznih krava proizvodi se bioplin koji se koristi u kogeneracijskoj jedinici za dobivanje električne i toplotne energije. Na temelju godišnjeg potencijala proizvodnje bioplina dimenzionirano je kogeneracijsko postrojenje sa svim pripadajućim sklopovima od prijemnog bazena biosirovine, fermentora sa membranom za skladištenje bioplina, pumpne stanice supstrata i toplifikacione stanice za grijanje fermentora i objekata na farmi, kogeneracijskog modula (gasni motor i generator), upravljačkog sistema i svih dijelova cijevnog sistema sa pripadajućom armaturom, uređajima za analizu i čišćenje bioplina, zaštitnim i regulacionim uređajima. Proizvedena električna energija se šalje u mrežu a toplotna energija za zagrijavanje objekata na farmi i potencijalno za plasteničku proizvodnju, procese sušenja i drugo.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĆEHAJIĆ, Nurdin et al. Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na farmi za proizvodnju mlijeka. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 15-29, july 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6864>. Datum pristupa: 16 july 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.023.015.
Sekcija
Energija u procesnoj industriji

Reference

[1] World Energy Council report, 2016., Dostupno na: https://www.worldenergy.org/news - and - media/news/world - energy - council- launches-2016-energy-resources-report-at-23rd -world-energy- congress/ [Pristupljeno 05. 04. 2022.]
[2] Karl, J., Dezentrale Energiesysteme, 2. Auflage, Oldenbourg Verlag München Wien, 2006.
[3] Drescher, U., D. Bruggemann, Fluid selection for the organic Rankine Cycle (ORC) in biomass power and heat plants, Applied Thermal Engineering, 27 (2007.), pp. 223-228
[4] Calm, J. M., G. C. Hourahan, Physical, Safety and Environmental data for current and alternative Refrigerants, ICR 2011, Prague, Czech Republic, 21 - 26 - August 2011.
[5] Hung, T. C., Waste heat recovery of organic Rankine cycle using dry fluids, Energy Conversion and Management, 42 (2001.), pp. 539-553
[6] Liu, C., C. He, H. Gao, X. Xu, J. Xu, The optimal evaporation temperature of subcritical ORC based on second law efficiency for waste heat recovery, Entropy, 14(2012), pp. 491-504
[7] Kim, K. H., H. J. Ko, S. W. Kim, Exergy analysis of organic Rankine cycle with internal heat exchanger, International journal of materials, mechanics and manufacturing, 1 (2013.)
[8] Ertesvag, I. S., Exergetic comparison of efficiency indicators for combined heat and power (CHP), Energy, 32 (2007.), pp. 2038-2050
[9] Wang, D., X. Ling, H. Peng, Performance analysis of double organic Rankine cycle for discontinuous low tempearture waste heat recovery, Applied Thermal Engineering, 48 (2012), pp. 63-71
[10] Mago, P. J., L. M. Chamra, C. Somayaji, Performance analysis of diferent working fluids for use in organic Rankine cycles, Proc. ImechE, Vol. 221 (2007.), pp. 255-265
[11] Stojić, M., Anaerobna kodigestija stajske gnojnice i kukuruzne silaže u pilot postrojenju url: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:109:841147 (08.06.2022.)
[12] Rampa za biogass, url: https://www.saitsrl.it/ITA/bruciatori-industriali-rampa-gas.asp (15.06.2022)
[13] ECOMAX® Biogas, url: https://www.gruppoab.com/ecomax/ecomax-biogas/
[14] International Standard ISO 3046-1, url: https://www.sis.se/api/document/preview/901797/
[15] Službene novine Federacije BiH”, broj:70/13 (NN, 120/12); url: https://fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2010/uredbe/13b.html (13.05.2022)