Karakteristike zapaljivosti mešavine biomase i uglja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

David León Isabel Amez Nebojša Manić Dragoslava Stojiljković Ljiljana Medic Blanca Castells

Apstrakt

Upotreba obnovljive energije je značajno porasla poslednjih godina zbog klimatskih promena i globalnog upozorenja. Zbog toga je nekoliko zemalja smanjilo upotrebu uglja za proizvodnju energije, što je dovelo do napuštanja ili nekorišćenja više elektrana. U tom kontekstu, moguće je prilagoditi elektranu da kao gorivo koristi mešavinu uglja i biomase kako bi se smanjila potrošnja uglja uz održavanje ovih postrojenja u funkciji. U tom kontekstu potrebno je definisati parametre zapaljivosti mešavine goriva, kako bi se definisale moguće nove mere zaštite i prevencije. Ova studija se fokusira na karakterizaciju zapaljivosti mešavine uglja i pšenične slame (80% i 20% respektivno) kroz dva testa: minimalna energija paljenja (MIE) i minimalna temperatura paljenja oblaka (MITc). Ovi testovi su takođe sprovedeni na sirovom uglju i pšeničnoj slami da bi se definisalo kako mešavina oba goriva može uticati na parametre zapaljivosti. Iz rezultata je utvrđeno da smeša značajno smanjuje MIE u poređenju sa oba materijala, jer smeša ima MIE od 170 mJ, dok ugalj i slama 540 mJ i >1000 mJ respektivno. S druge strane, MITc smeše je blago povećan u poređenju sa slamom (500ºC naspram 480ºC), ali je smanjen u poređenju sa ugljem (640ºC). Ovi rezultati pokazuju važnost analize parametara zapaljivosti i jačine eksplozije biomase i mešavina uglja, jer oba materijala utiču jedni na druge, a opremu i objekte treba projektovati u skladu sa korišćenim gorivom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LEÓN, David et al. Karakteristike zapaljivosti mešavine biomase i uglja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 31-37, july 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6865>. Datum pristupa: 26 feb. 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.023.031.
Sekcija
Energija u procesnoj industriji