Teoretski aspekti i praktična iskustva korišćenja deponijskog gasa u postrojenjima za proizvodnju energije na Balkanu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Georgios Koniaris Branislav Todorović Vladislav Stanković

Apstrakt

Upotreba deponijskog gasa u energetskim sistemima je uobičajena u Evropi i svetu u okviru zemalja i oblasti gde postoje značajne količine čvrstog komunalnog otpada na deponijama, sa ciljem da se iskoristi njegova energetska vrednost. Prvi deo rada daje pregled teorijskih aspekata, uključujući koristi za životnu sredinu, uz analizu potencijala proizvodnje energije iz deponijskog gasa u Evropi. Sumirane su aktivnosti i planovi u Evropi vezani za pretvaranje deponijskog gasa u energiju, sa posebnim osvrtom na Balkan. Prikazani su dostupni konkretni podaci za sisteme koji rade u toj oblasti. U nastavku se razmatraju objavljene vrednosti i rezultati iskorišćenja deponijskog gasa Grčkoj i Srbiji. Naglasak je na takvom postrojenju koje funkcioniše u Volosu, Grčka, uz nekoliko korisnih zapažanja iz prakse. Iskustvo stečeno tokom godina neprekidnog rada je predstavljeno kao smernice za buduće projektovanje i eksploataciju sličnih sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KONIARIS, Georgios; TODOROVIĆ, Branislav; STANKOVIĆ, Vladislav. Teoretski aspekti i praktična iskustva korišćenja deponijskog gasa u postrojenjima za proizvodnju energije na Balkanu. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 383-390, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6870>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Energija u procesnoj industriji

Reference

[1] Todorovic, B. et al., ‘Chapter 22 - Contribution to Enhancement of Critical Infrastructure Re-silience in Serbia, Resilience and Risk - Methods and Application in Environment, Cyber and Social Domains’, in Linkov, I. and Palma-Oliveira, J.M. (eds.), Proceedings of the NATO Ad-vanced Research Workshop on Resilience-Based Approaches to Critical Infrastructure Safe-guarding, ISBN 978-94-024-1122-5 (HB), Azores, Portugal, 26–29 June 2016, pp. 531-551
[2] Genić S., Jaćimović B., Mitić S., Kolendić P., Economic analyzes for the needs of process engineering, Serbian Union of Mechanical and Electrical Engineering (SMEITS), Belgrade, Serbia, 2014.
[3] Banse, G., Grunwald, A., Coherence and Diversity in the Engineering Sciences, In Handbook of the Philosophy of Science, Philosophy of Technology and Engineering Sciences, North-Holland, 2009, pp. 155-184. ISSN 18789846, ISBN 9780444516671
[4] Taskin, J., Sayedus, S., Hybrid renewable energy sources power systems, 2020, pp. 179-214. 2020 DOI: 10.1016/B978-0-12-821724-5.00010-6.
[5] European Commission (EC), Landfill waste. https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
[6] Fernandez, L., Energy, Energy & Environment, Statista, 2023. https://www.statista.com/statistics/863329/landfill-gas-energy-production-in-the-european-union-eu/
EPA, Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) Version 3.02 User’s Guide, U.S. Environ-mental Protection Agency, Office of Research and Development, Washington, USA, 2005.