Određivanje podataka za ravnotežu tečnost-tečnost trokomponentnih sistema u cilju tretmana industrijskih otpadnih vodenih tokova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Simić Mirjana Kljevčanin Ivona Radović

Apstrakt

U ovom radu su prikazani podaci o ravnoteži tečnost-tečnost za trokomponentnu smešu voda + aceton + dimetil ftalat na T = 298 K i atmosferskom pritisku. Zbog povećanja potrošnje energije na globalnom nivou, potrebno je ispitati nove mogućnosti zamene klasičnih energetski intenzivnih procesa separacije koji bi bili zasnovani na ravnoteži tečnost-tečnost. Ekstrakcija tečnost-tečnost je isplativa, efikasna i iznad svega, metoda separacije koja je prihvatljiva za prirodu u industrijskim procesima Ovaj postupak bi takođe uključivao zamenu standardnih industrijskih rastvarača sa ekološki štetnim karakteristikama novim, zelenim rastvaračima. Dimetil ftalat je dobar kandidat kao zeleni rastvarač jer je relativno netoksičan, dobijen iz obnovljivih izvora i biorazgradiv. Termodinamički podaci o ravnoteži tečnost-tečnost kako što su binodalna kriva i ravnotežne linije za odgovarajući sistem su neophodni za projektovanje procesa separacije kao i za bolju percepciju ponašanja višekomponentnih sistema i poboljšanje termodinamičkog modelovanja i predviđanja fazne ravnoteže. Podaci o ravnoteži tečnost-tečnost ternarnog sistema voda + aceton + dimetil ftalat su određeni eksperimentalno na temperaturi od 298,15 K i atmosferskom pritisku. Binodalne krive su dobijene metodom sintetičkog zamućenja koristeći tehniku titracije dok su ravnotežne linije određene preko indeksa refrakcije. Distribucioni koeficijenti i separacioni faktori su izračunati za oblast nemešljivosti. Korelacije Hand i Othmer-Tobias korišćene su kako bi se ispitala pouzdanost eksperimentalnih podataka. Dobijeni eksperimentalni podaci su korišćeni pri određivanju kompletnog faznog dijagrama pomenutog sistema.


Zoran Simić, rođen 19.02.1988. godine u Beogradu. Osnovne i master studije je završio na Tehološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemijsko procesno inženjerstvo. U periodu od 2016. do 2019. bio je zaposlen u laboratoriji Anahem. Od 2019. do 2021. u kompaniji Superlab. Doktorske studije upisao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, studijski program Hemijsko inženjerstvo, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Kijevčanin. Od 2021. godine angažovan je u Inovacionom centru TMF-a.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Zoran; KLJEVČANIN, Mirjana; RADOVIĆ, Ivona. Određivanje podataka za ravnotežu tečnost-tečnost trokomponentnih sistema u cilju tretmana industrijskih otpadnih vodenih tokova. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 91, july 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6876>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj