Optimizacija pri projektovanju opreme pod pritiskom i njena primena tokom upotrebe opreme pod pritiskom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milan Peseki

Apstrakt

Posude pod pritiskom predstavljaju važan deo procesne tehnike. Ukoliko je u pitanju proizvodnja, gotovo da svaki tehnološki proces sadrži opremu pod pritiskom. Oprema pod pritiskom, se takođe upotrebljava za skladištenje i transport materija koje se nalaze u čvrstom, tečnom ili gasovitom agregatnom stanju.


Uticaj na zaštitu životne sredine i održivi razvoj, predstavlja važan aspekt koji utiče na projektovanje opreme pod pritiskom, usled  ograničenih resursa koje dobijamo iz prirodne okoline.


Da bismo konstruisali i projektovali, pouzdanu i bezbednu opremu pod pritiskom, a pritom odredili njenu minimalnu upotrebljivu veličinu, potrebno je posedovati tehnička znanja koja su veoma obimna za razumevanje ove oblasti mašinstva i kojoj se treba posvetiti posebna pažnja pri njenom izučavanju.


Načini obeležavanja posuda pod pritiskom prema pravilncima koji su važeći i harmonizovani sa direktivama evropske unije. Preporuka za dodatnim podacima, za obeležavanje posuda pod pritiskom.


Navođenje 14 proračunskih modela za projektovanje primenjene na dancima posuda pod pritiskom, sa mogućnošću vizuelnog upoređivanja između proračunskih modela i objavljenih tehničkih propisa.


Prikaz autorovog proračunskog modela za približno određivanje proračunske debljine cilindričnog omotača, za posude koje su izrađene.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PESEKI, Milan. Optimizacija pri projektovanju opreme pod pritiskom i njena primena tokom upotrebe opreme pod pritiskom. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 135-146, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6889>. Datum pristupa: 26 feb. 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.023.135.
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja

Reference

[1] Isailović, M., Bogner, M., Tehnički propisi o posudama pod pritiskom, SMEITS, 2003.
[2] Jinyang, Z., Keming, L., New Theory and Design of Ellipsoidal Heads for Pressure Vessels, Springer Nature Singapore Pte Ltd, Singapore, Singapur, 2021.
(https://doi.org/10.1007/978-981-16-0467-6_4)
[3] Somnath, C., Pressure Vessels, Design and Practice, CRC Press, Boca Raton, Sjedinjene Američke Države, 28.10.2004.
[4] John, F. H., Theory & Design of Pressure Vessels, Van Nostrand reinhold Company, New York, Sjedinjene Američke Države, 1997.
[5] ***, The Pressure Equipment Directive (PED), the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment („Official Journal of the European Union”, No. 2014/68/EU), European Parlament and of the Council, 15.05.2014.
[6] ***, The Pressure Equipment Directive (PED) the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of simple pressure vessels („Official Journal of the European Union”, No. 2014/29/EU), European Parlament and of the Council, 26.02.2014.
[7] ***, The Pressure Equipment Directive (PED) („Official Journal of the European Communi-ties”, br. 97/23/EC), European Parlament and of the Council, 29.05.1997.
[8] ***, Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju isaglašenosti („Sl. glasnik RS”, br. 114/2021. od 14.05.2021. godine.), Narodna skupština Republike Srbije, 14.05.2021.
[9] ***, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, 44/2018. od 08.06.2018. godine), Narodna skupština Republike Srbije, 08.06.2018. (primenjuje se od 09.juna 2018 god.)
[10] ***, Pravilnik o opremi pod pritiskom („Sl. glasnik RS”, br. 114/2021. od 30.11.2021. godine.), Ministarstvo rudarstva i energetike, 23.11.2021. (primenjuje se od 01.januara 2023 god.)
[11] ***, Pravilnik o jednostavnim posudama pod pritiskom („Sl. glasnik RS”, br. 114/2021. od 30.11.2021. godine.), Ministarstvo rudarstva i energetike, 23.11.2021. (primenjuje se od 01.jula 2023 god.)
[12] ***, Pravilnik o pregeldima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl. glasnik RS”, br. 114/2021 od 30.11.2021. godine), Ministarstvo rudarstva i energetike, 23.11.2021. (primenjuje se od 01.januara 2023 god.)
[13] ***, Pravilnik o tehničkim zahtevima za projektovanje, izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom („Službeni glasnik RS“, br. 87/2011. od 21.11.2011. godine), Minis-tarstvo za infrastrukturu i energetiku, 19.10.2011. (primenjuje se od 01.jula 2012 god.)
[14] ***, Pravilnik o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 87/2011. od 21.11.2011. godine, 75/2013. od 25.08.2013. godine i 44/2018. od 08.06.2018. godine - drugi zakon), Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku, 19.10.2011. (primenjuje se od 01.jula 2012 god.)
[15] ***, Pravilnik o izmenama Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upo-trebe („Službeni glasnik RS“, br. 75/2013. od 25.08.2013. godine), Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, 19.08.2013.
[16] ***, Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Službeni list SFRJ“, br. 16/1983. od 01.04.1983. godine.), Savezni zavod za standardizaciju, 17.01.1983.
[17] ***, Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrejača pare i zagrejača vode („Službeni list FNRJ“, br. 7/1957, 22/1957, 3/1958., „Službeni list SFRJ“, br. 56/1972 i 61/1972. od 28.02.1957. godine), Savezni zavod za stand-ardizaciju
[18] ***, Standard SRPS EN 13445-3:2021 Posude pod pritiskom koje nisu izložene plamenu – Deo 3: Projektovanje, Institut za standardizaciju Srbije 31.08.2021.