Upravljačko nadzorni sistem linije za kontinualnu vulkanizaciju provodnika i kablova sa izolacijom od gume

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Igor B. Kocić Nikola B. Danković Darko B. Mitić Miroslav B. Milovanović Saša S. Nikolić Petar S. Đekić

Apstrakt

U radu je prikazan upravljački sistem kontinualne linije za proizvodnju kablova i provodnika sa izolacijom od gume pri čemu se proces vulkanizacije odvija u cevi u atmosferi vodene pare. Upravljanje, nadgledanje i zapis relevantnih parametara tehnološkog procesa u celini obavljeno je upotrebom PLC (programable logic controller) i HMI (Human machine interface) i KepwareEx servera. Upravljački sistem koristi se za generisanje upravljačkih signala za regulaciju brzine, sile zatezanja, temperature ekstrudera, nivoa vode i pritiska pare u vulkanizacionoj cevi saglasno tehnološkim parametrima linije. Nadzornim sistemom omogućena je vizuelizacija svih tehnoloških celina linije preko ekrana HMI panela. Delovi i celine liinije predstavljeni su pogodno iscrtanim simbolima, koji menjaju boju u zavisnosti od trenutnog statusa i prikazuju veličine relevantne za rad tog objekta. Primenom KepwareEx servera i baze podataka vrši se zapis vrednosti veličina bitnih za rad linije u realnom vremenu. Razvijen nadzorno upravljački sistem omogućava jednostvan rad i praćene svih bitnih parametara linije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KOCIĆ, Igor B. et al. Upravljačko nadzorni sistem linije za kontinualnu vulkanizaciju provodnika i kablova sa izolacijom od gume. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 157, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6892>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja