Uticaj radnih režima razmenjivača toplote sa vodenim hlađenjem na eksploatacione troškove – primer rafinerijskog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Gajić Srbislav Genić Mirjana Stamenić Miloš Ivošević

Apstrakt

U ovom radu razmatra se procesno postrojenje sa razmenjivačima toplote sa vodenim hlađenjem, koji su podeljeni u serije u okviru rafinerijskog postrojenja. Cilj rada jeste da se ukaže na mogućnost postavke sistema tako da razmenjivači rade u najpovoljnijim režimima za postrojenje. Upoređeni su ostvareni protoci u režimima rada sa ulaznim temperaturama vode od 20ºC, 25ºC, 28ºC i 30ºC, kao i uticaj na smanjenje eksploatacionih troškova usled manje potrošnje električne energije za pogon pumpi. Dat je osvrt na uticaj automatskog upravljanja (regulacionih ventila) na smanjenje potrošnje rashladne vode.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GAJIĆ, Branislav et al. Uticaj radnih režima razmenjivača toplote sa vodenim hlađenjem na eksploatacione troškove – primer rafinerijskog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 159, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6893>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja