Uticaj sadržaja vlage na meljivost kolubarskih lignita

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marko Obradović Nikola Karličić Dušan Todorović Dejan Radić Aleksandar Jovović

Apstrakt

U cilju dobijanja podataka o uticaju sadržaja vlage na meljvost ugljeva izvršena su eksperimentalna istraživanja. Eksperiment je obuhvatio šest uzoraka ugljeva kolubarskog basena. Izbor uzoraka je izvršen u zavisnosti od eksperimentom dobijenih vrednosti Hadrgrove indeksa meljivosti (HGI) sa ciljem da se pokrije celokupna oblast eksperimentalno dobijenih vrednosti HGI. Pored određivanja HGI, a sve uzorke je izvršena tehnička, organo-geoemijska i petrografska analiza.


Ligniti su u vlažnom stanju po svojoj prirodi žilavi, mekani i masni. Snižavanjem sadržaja vlage ligniti postaju krhkiji. Iz ovog razloga, vrednosti HGI imaju različite vrednosti ukoliko se određuju pri različitim sadržajima vlage.


Hardgrove indeks meljivosti ugljeva (HGI) ima nelinearnu zavisnost od udela vlage u uglju. Sve krive imaju dve prevojne tačke, jedan minimum i jedan maksimum vrednosti HGI u ispitivanoj oblasti. Minimalne vrednosti HGI ima u intervalu 15 – 22% masenog udela ukupne vlage u uglju, dok maksimalne vrednosti HGI ima za sadržaj ukupne vlage 5 – 13%.   

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OBRADOVIĆ, Marko et al. Uticaj sadržaja vlage na meljivost kolubarskih lignita. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 166, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6897>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Osnovne operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji