Развој међународних стандарда за сарадњу између универзитетских и пословних организација

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mladen Đurić

Apstrakt

Сарадња између академског и пословног света одувек је била тема која је привлачила пажњу обе ове стране, али већ и само непостојање значајнијих међународних или глобалних стандарда, који би је на одговарајући начин уредили, сведочи о чињеници да њен потенцијал још увек остаје недовољно искоришћен. У Међународној организацији за стандардизацију (ISO), у оквиру једног од активнијих техничких комитета „ISO/TC 286 Collaborative business relationship management”, релативно недавно, у марту 2022. године, оформљена је посебна радна група, са циљем да се бави развојем првог, условно речено, глобалног стандарда, којим би се дефинисале смернице за сарадњу између организација које су у склопу универзитета и свих оних осталих, привредних и непривредних, које су ван самих универзитета. Република Србија, односно њени представници – у име Института за стандардизацију Србије, представља једну од првих држава учесница у овом процесу који, организационо и административно, предводе стручњаци из Кине и Велике Британије, делегирани од стране кинеских и британских националних тела за стандардизацију. Осим упознавања са самим током предметног процеса, у овом раду/предавању по позиву, биће представљене и основне карактеристике садржаја актуелне верзије, тј. тренутног нацрта стандарда „ISO 44006 Collaborative business relationship management — Guidelines for university-business collaboration”.Овај стандард би, према садашњим плановима, требало да буде објављен у току 2025. године и да служи као својеврсан скуп препорука, намењен универзитетским и пословним организацијама, као и свим другим интересним и заинтересованим странама, о томе како већ постојећих 12 принципа за менаџмент добрих пословних односа, могу да примене како би побољшавали своје капацитете за међусобну сарадњу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐURIĆ, Mladen. Развој међународних стандарда за сарадњу између универзитетских и пословних организација. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 371-381, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6899>. Datum pristupa: 26 feb. 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.023.371.
Sekcija
Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija

Reference

[1] Alexander, A., Martin, D.P., Manolchev, C., Miller, K. University–industry collaboration: using meta-rules to overcome barriers to knowledge transfer. The Journal of Technology Transfer 45, pp. 371–392 (2020).
[2] Baleeiro Passos, J., Valle Enrique, D., Costa Dutra, C., Schwengber ten Caten, C. University industry collaboration process: a systematic review of literature. International Journal of Innovation Science 15(3), pp. 479-506. (2023)
[3] Bürger, R., Fiates, G.G.S. Fundamental elements of university-industry interaction from a grounded theory approach. Innovation & Management Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/INMR-08-2021-0156 (2021)
[4] China Standardization Press. ISO/TS on university business collaboration to be developed – China Standardization 2022-02-25. Preuzeto sa: http://www.cspress.cn/News/98.html (Pristupljeno: 29.05.2023.) (2022)
[5] Djuric, М., Filipovic, Ј., Komazec, S. Reshaping the Future of Social Metrology: Utilizing Quality Indicators to Develop Complexity-Based Scientific Human and Social Capital Measurement Model. Social Indicators Research, 148(2), pp. 535-567 (2019)
[6] Djuric, M., Dobrota, M., Filipovic, J. Complexity-based quality indicators for human and social capital in science and research: the case of Serbian Homeland versus Diaspora. Scientometrics, 124(1), pp. 303-328 (2020)
[7] ISO/TC 286a. "Collaborative business relationship management" – Report from WG 4 (University-business collaboration). Document ISO/TC 286 – N 175 – Meeting/WG report. International Organization for Standardization (2022)
[8] ISO/TC 286b. ISO/TS 44006 WD1.0 with tracks after disposition on comments (2022-10-17). Document ISO/TC 286/WG 4 – N 23 – Meeting/ Working documents for discussion. International Organization for Standardization (2022)
[9] ISO/TC 286c. Draft Report of the 3rd Web meeting of ISO/TC 286/WG4 (2022-12-16). Document ISO/TC 286/WG 4 – N 36 – Meeting/ Draft report. International Organization for Standardization (2022)
[10] ISO. ISO/TC 286 – Collaborative business relationship management. Preuzeto sa: https://www.iso.org/committee/4935033.html (Pristupljeno: 28.06.2023.) (2023)
[11] Neves, A. R., Costa, J., & Reis, J. Using a Systematic Literature Review to Build a Framework for University-Industry Linkages using Open Innovation. Procedia Computer Science, 181, pp. 23–33. (2021)
[12] Nsanzumuhire, S. U., & Groot, W. Context perspective on University-Industry Collaboration processes: A systematic review of literature. Journal of Cleaner Production, 258, pp. 120861. (2020)
[13] Pereira, R. & Franco, M. University-firm cooperation: how do small and medium-sized enterprises become involved with the university? European Business Review, 35(4), pp. 534-564. (2023)
[14] Siebert, М. 3 factors for a successful university-business collaboration. Preuzeto sa: https://www.elsevier.com/connect/3-factors-for-a-successful-university-business-collaboration (Pristupljeno 12.05.2023.). (2020).
[15] Worasinchai, L., Ribière, V. M., Aurélie Bechina Arntzen, A. Working knowledge, the university‐industry linkage in Thailand: concepts and issues. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems 38(4), pp. 507–524. (2008)
[16] Yao, J. Brief Introduction of ISO/TS 44006 Collaborative business relationship management — Guidelines for university business collaboration. Document ISO/TC 286 – Brief Intro. International Organization for Standardization (2022)