Biohidrogelovi poli(metakrilne kiseline): bubrenje i kontrolisano otpuštanje kofeina

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maja D. Marković Pavle M. Spasojević Sanja I. Savić Olga J. Pantić Vesna V. Panić

Apstrakt

Savremeno društvo je suočeno sa mnogim izazovima u tretamanu raznih bolesti, naročito ozbiljnih oboljenja kao što je rak. Glavni ciljevi naučnika su da se postigne bezbednija i efikasnija terapija pacijenata koji se leče od raka. Jedan od dobrih načina da se to postigne su sistemi za dostavu lekova. Ipak, mnogi antikancerogeni lekovi su slabovodorastvorni, pa bi veliki izazov mogao da bude inakpsulacija i njihovo kontorlisano otpuštanje iz sistema za dostavu lekova. Cilj ovog rada je da se unapredi sistem za dostavu lekova na bazi hidrofilne poli(metakrilne kiseline) i amfifilnog kazeina sa inkapsuliarnim slabo vodorastvornim kofeinom, koji je razvijen tokom našeg prethodnog istraživanja. U ovom radu sintetisani su hidrogelovi sa 1,6mol% umreživača i 100% neutralisanom metakrilnom kiselinom (PMAC-100N-4M). Procesi bubrenja PMAC-100N-4M hidrogelova i kontrolisanog otpuštanja kofeina su ispitivani u dve sredine koje simuliraju želudac i tanko crevo čoveka. Takođe je ispitano kako promena količine inkapsuliranog kofeina i dodatak lipozomne suspenzije sa inkapsuliranim kofeinom utiče na procese bubrenja PMAC-100N-4M hidorgelova i otpuštanje kofeina. Rezultati pokazuju da je proces kontrolisanog otpuštanje kofeina unapređen, a samim tim je moguće unaprediti i celokupnu terapiju.


       

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MARKOVIĆ, Maja D. et al. Biohidrogelovi poli(metakrilne kiseline): bubrenje i kontrolisano otpuštanje kofeina. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 181-187, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6906>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] M.D. Markovic, M.M. Svetozarevic, V.V. Panic, S.I. Savic, A.D. Masulovic, P.M. Spasojevic, R.V. Pjanovic, Novel eco-friendly initiation system based on vitamin C for energy efficient synthesis of PMAA hydrogel used for delivery of phenolic compounds, Chem. Eng. J. 459 (2023) 141580.
[2] M.D. Markovic, S.I. Seslija, V.D. Ugrinovic, M. Kunaver, V.V. Panic, R.V. Pjanovic, P.M. Spasojevic, Green pH- and magnetic-responsive hybrid hydrogels based on poly(methacrylic acid) and Eucalyptus wood nanocellulose for controlled release of ibuprofen, Cellulose 28(17) (2021) 11109-11132.
[3] A.-J. Xie, H.-S. Yin, H.-M. Liu, C.-Y. Zhu, Y.-J. Yang, Chinese quince seed gum and poly (N,N-diethylacryl amide-co-methacrylic acid) based pH-sensitive hydrogel for use in drug delivery, Carbohydr. Polym. 185 (2018) 96-104.
[4] D.S. Seeli, M. Prabaharan, Guar gum oleate-graft-poly(methacrylic acid) hydrogel as a colon-specific controlled drug delivery carrier, Carbohydr. Polym. 158 (2017) 51-57.
[5] M.D. Markovic, V.V. Panic, S.I. Seslija, P.M. Spasojevic, V.D. Ugrinovic, N.M. Boskovic-Vragolovic, R.V. Pjanovic, Modification of hydrophilic polymer network to design a carrier for a poorly water-soluble substance, Polymer Engineering & Science 60(10) (2020) 2496-2510.
[6] M. Suhail, C.-M. Shih, J.-Y. Liu, W.-C. Hsieh, Y.-W. Lin, P.-C. Wu, In-vitro and in-vivo evaluation of biocompatible polymeric microgels for pH- driven delivery of Ketorolac tromethamine, Int. J. Pharm. 626 (2022) 122194.