Povratak na detalje članka Termodinamička svojstva dvokomponentnih smeša terpena i 1-propanola u intervalu temperature (288,15 – 323,15) K i na atmosferskom pritisku Preuzmi fajl Preuzmi PDF