Upravljačko-nadzorni sistem centrifuge i doziranja veziva u pogonu za proizvodnju mineralne vune

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stanko P. Stankov

Apstrakt

Razmatra se lokalni upravljačko - nadzorni sistem, zasnovan na PLC i SCADA konfiguraciji, jedne tehnološke celine, koja je sastavni deo kompleksnog pogona za proizvodnju mineralne vune. Upravljački sistem vrši identifikaciju promene stanja procesa ispredanja vlakana mineralne vune pomoću centrifuge i ubrizgavanja veziva u vlaknastu strukturu, dijagnostikuje i predviđa greške i ponašanje objekata upravljanja u uslovima promene ulaznih protoka materijala, pri čemu generiše optimalne vrednosti upravljačkih signala kako bi se minimiziralo vreme zastoja i ostvarili tehničko-tehnološki i ekonomski zahtevi vezani za kvalitet mineralne vune. Kontroler omogućava programsko upravljanje i regulaciju tehnoloških veličina i parametara poput nivoa, protoka veziva i komprimovanog vazduha, temperature vode za hlađenje točkova centrifuge, pritiska u centrifugi i dr., pri čemu se uzimaju u obzir moguće situacije u radu centrifuge, pripreme i distribucije vezivnog sredstva, kao i instalirane prateće opreme (elektromotori za pokretanje točkova centrifuge, pumpe za doziranje veziva, dizne za čišćenje centrifuge vodom, pumpe za hlađenje točkova centrifuge), čime se smanjuje mogućnost nastajanja mehaničkih i električnih havarija. Grafička interpretacija elemenata automatizacije preko dinamičkih ekrana omogućava operateru jednostavan interfejs za praćenje procesa. Sistem pored akvizicije i obrade podataka koji su vezani za vrednosti procesnih veličina i stanje instalirane opreme vrši i njihovo arhiviranje. Omogućeno je kreiranje i štampanje smenskih, dnevnih, sedmičnih i mesečnih izveštaja o funkcionalnosti i raspoloživosti ove tehnološke celine. Razmatraju se i alarmna stanja, koja nastaju u slučaju kvara ili prekoračenja zadatih granica određenih veličina. Alarmni signali aktiviraju zvučnu i svetlosnu signalizaciju, uz odgovarajuću tekstualnu poruku na ekranu, s datumom i vremenom nastanka i uz zahtev operateru da na određen način potvrdi alarm. Alarmi kao i drugi važni podaci, čuvaju se u bazi podataka, uključujući i informaciju o vremenu otklanjanja uzroka nastajanja datog alarma. Informacije o statusu ugrađene opreme, uređaja i zaštitnih elemenata omogućavaju planiranje periodičnih pregleda i remonta, kada se vrši zamena određenih delova, što značajno doprinosi efikasnosti tekućeg, preventivnog i investicionog održavanja. Ovim se bitno povećava pouzdanost i sigurnost proizvodnog pogona.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STANKOV, Stanko P.. Upravljačko-nadzorni sistem centrifuge i doziranja veziva u pogonu za proizvodnju mineralne vune. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 221-234, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6915>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Stankov, P. S., Savremen način upravljanja procesom proizvodnje mineralne vune, časopis Hemijska industrija, Vol. 67, broj 2, Beograd, 2013., str. 375–384.
[2] Stankov, P. S., Monitoring and Control System of Cupola Furnace at Plant for Mineral Wool Production, journal Mining engineering, vol. 5, No 3, 2012, Publisher: Mining and metallurgy institute Bor, pp. 245 – 254.
[3] Stankov, P. S., Sistemi upravljanja i nadzora rekonstruisanog dela pogona za proizvodnju mineralne vune, koji omogućava proizvodnju dvoslojnog asortimana, V Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina, Bosna i Hercegovina, 15 - 17 mart 2017., Knjiga radova, Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, str. 1704 – 1713.
[4] Stankov, P. S., Arsić, P. S., Icić, D. Z., N. B. Danković, Automatizacija postrojenja za skla-dištenje i pretakanje metanola u pogonu za proizvodnju biodizela, Trideseti međunarodni kon-gres o procesnoj industriji PROCESING 17, Zbornik radova, Izdavač: SMEITS, Beograd, jun 2017., str. 93 – 99.
[5] Berger, H., Automating with Simatic S7 1500, Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional, by Publicis Erlangen, 2014.
[6] SIMATIC HMI device, TP 277, OP 277 Operating Instructions; 09. 2007.
[7] Weigmann, J., G. Kilian, Decentralization with profibus DP/DPV1, 2nd revisied and en-larged edition, 2003.
[8] Siemens Simatic HMI “WinCC flexible 2008 Compact/Standard/Advanced, User’s Manual“, Edition 07/2008.