Priprema vode za proizvodnju pare u industrijskim parnim kotlovima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jasmin Fejzić Indira Buljubašić Nurdin Ćehajić

Apstrakt

U parnim kotlovskim postrojenjima voda služi za dobijanje vodene pare. Oštećenja i njima izazvani otkazi termoenergetskih postrojenja u velikom broju su izazvani usljed neadekvatnog kvaliteta napojne vode. Voda u svom hemijskom sastavu sadrži i veliki broj primjesa koje joj daju veoma složen hemijski sastav. Sve primjese štetno utiču na bezbjednost rada i stepen iskorišćenja parnog kotla. Zbog toga je vodu, kao osnovni fluid u termoenergetskim postrojenjima, prije upotrebe raznim mehaničkim i hemijskim postupcima potrebno  prečistiti tj. podvrgnuti adekvatnoj pripremi kako bi se odstranile štetne primjese koje negativno utiču na rad ovih postrojenja i kako bi se oštećenja svela na minimum i mogla kontrolisati. Niz tehnoloških postupaka kojima se sirova voda obrađuje tako da dobije svojstva propisana uslovima za kvalitet napojne vode predstavljaju pripremu napojne vode. U ovom radu je prikazan primjer pripreme napojne vode za industrijske parne kotlove u jednom pogonu

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
FEJZIĆ, Jasmin; BULJUBAŠIĆ, Indira; ĆEHAJIĆ, Nurdin. Priprema vode za proizvodnju pare u industrijskim parnim kotlovima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 263-271, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6920>. Datum pristupa: 31 may 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.023.263.
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

[1] Gajić A., M.Tomić, Lj. Pavlović, M. Pavlović, „Kvalitet vode kao jedan od mogućih uz-ročnika korozije u termoenergetskim postrojenjima“, Zaštita materijala 51 broj 1, www.sitzam.org.rs/zm/2010/No1/ZM_51_1_29.pdf, 2010.
[2] Gajić A., M.Tomić, Lj. Pavlović, M. Pavlović, „Uticaj kvaliteta vode na pouzdanost rada kotlovskih postrojenja“, Hem. ind. 64 (4) 311–317, https://scindeks- clanci.ceon.rs/data/pdf/0367-598X/2010/0367-598X1004311G.pdf, 2010.
[3] Vuković B., S. Milić, „Kotlovi za mašiniste, rukovaoce i ložače“, Beograd, 1976.
[4] Fejzić J. „Uticaj kvaliteta napojne vode na rad kotlovskog postrojenja“ Ceteor
[5] Stošić N., „Kotlovi“, Mašinski fakultet Sarajevo, 1987.
[6] Jankes G., M. Stamenić, A. Jovanović, „Odmuljivanje i odsoljavanje industrijskih kotlova”, Bilten, MEEIS, Oblast Gazdovanje energijom, Beograd,
[7] Boiler Blowdown Heat Recovery Project Reduces Steam System Energy Losses at Augusta Newsprint, Office of industrial technologies energy efficiency and renewable energy U.S. De-partment of energy, 2002.
[8] Pirić R., S. Delalić. R. Fazlić, S. Begić, S. Nezirović, A. Kovačević, R. Softić, I. Alić, „Ter-moenergetika“, Rudarski institut Tuzla d.o.o., Tuzla, 1997.
[9] Bogner M., M. Isailović, „Termotehnička i termoenergetska postrojenja”, ETA, Beograd, 2006.
[10] Vučković G, G. Ilić, M. Vukić, G. Stefanović, “Preliminarna energetska revizija kotlovskog postro¬jenja u fabrici Duvanska industrija „Vranje"”, Maši¬nski fakultet Niš, 2012.
[11] Uredba o uslovima ispuštanja otpadnih voda u prirodne recipijente i sisteme javne kanali-zacije, Službene novine FBiH broj 70/06, 2016.
[12] Fejzić J., I. Buljubašić, S. Eljšan, “Načini poboljšanja energetske i resursne efikassnosti pri proizvodnji pare za potrebe pivarske industrije”, Tehnika, godina LXXIII, no. 5, pp. 658-664, 2018.
[13] Fejzić J. „Mogućnosti uštede vode i iskorištenja otpadne toplote iz procesa odmuljivanja i odsoljavanja industrijskih parnih kotlova”, Međunarodni kongres o procesnoj industriji Pro-cesing 35, Beograd, 2022. pp. 183-193
[14] Fejzić J., „Poboljšanje resursne efikasnosti u proizvodnji industrijske pare“, Magistarski rad, Mašinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2014.