Инсталације за еталонирање протокомера запреминско-тежинском методом високе тачности

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дејан Б. Илић

Apstrakt

Једна од најважнијих карактеристика протокомера (мерила протока) је његова тачност. Захтеви за еталонирањем (калибрацијом) високе тачности постају све израженији. Да би се одредила највећа могућа тачност протокомера, потребно га је еталонирати на адекватној инсталацији. Неопходно је да инсталација за прецизно еталонирање протокомера испуни захтеве релевантних стандарда: квалитетна инсталација, одговарајућа методологија еталонирања, употреба мерних инструмената високе тачности и задовољавајућа мерна несигурност. У овом раду су приказане три инсталације за еталонирање протокомера запреминско-тежинском методом, које се налазе на Катедри за хидрауличне машине и енергетске системе, Машинског факултета Универзитета у Београду. Пројектоване су и изведене инсталације за еталонирање протокомера (мерење протока течности у затвореним цевоводима) до: 200 l/s (I-1), 50 l/s (I-2) и 10 l/min (I-3). Описана је модификована мерна методологија, која се првенствено заснива на стандардима ISO 4185 и ISO 8316. Приказана је мерна несигурност за инсталацију I-2. Инсталација I-3 је произведена након нумеричке евалуације резултата. Такође је извршена и експериментална валидација поступка калибрације. Поред тога, приказан је и пројекат инсталације за хидраулична испитивања у отвореном каналу (са променљивим нагибом), где је еталонски проток одређен помоћу инсталације I-2. Развијене и представљене инсталације су адекватне и треба да буду акредитоване од стране Акредитационог тела Србије.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ИЛИЋ, Дејан Б.. Инсталације за еталонирање протокомера запреминско-тежинском методом високе тачности. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 36, n. 1, p. 293-299, aug. 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/6929>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Merenja i upravljanje u procesnoj industriji