Stanje domaće regulative za toplotnu zaštitu zgrada u svetlu Evropskih normi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maja Đurović-Petrović Žana Stevanović Žarko Stevanović

Apstrakt

U radu su ukratko izložene aktivnosti EU u sferi primene Direktive 2002/91/EC o energetskoj efikasnosti zgrada. Pošto je ova direktiva umnogome generalna, s obzirom na striktnu primenu odgovarajućih standrarda, i kako obuhvata široki spektar interakcija energetike zgrade i ukupnog kvaliteta unutrašnje sredine, u primeni je ogroman broj važećih međunarodnih (ISO), evropskih (EN) i nacionalnih standarda. Nacionalni standardi iz ove oblasti su siromašni. Potrebno je napomenuti da nacionalni standardi koji regulišu dostignuti kvalitet toplotne ugodnosti, kvaliteta unutrašnjeg vazduha, nivoa buke i osvetljenja, te određivanja energetskih karakteristika zgrada, ne postoje.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ĐUROVIĆ-PETROVIĆ, Maja; STEVANOVIĆ, Žana; STEVANOVIĆ, Žarko. Stanje domaće regulative za toplotnu zaštitu zgrada u svetlu Evropskih normi. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, mar. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7801>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] EU Concil Directive of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (2002/ 91/ EC).
[2] EN822:1995 - Thermal insulating products for building applications-Determination of length and width.
[3] EN 15251:2007 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics.
[4] Marković B., Samardžić S., „Metodologija proračuna i procena energetske efikasnosti za stambene zgrade“, SIMTERM, Soko Banja, 2007.