Smanjenje vremena ispada bagera na površinskim kopovima Rudarskog basena Kolubara, postupkom navarivanja punjenom žicom

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nemanja Gostović

Apstrakt

Habanje zuba i ivica zahvatne kašike rotornih bagera je akutni problem sa kojim se suočavaju sve službe održavanja na površinskim kopovima. Zbog  visokog sadržaja peska u jalovini na površinskim kopovima RB Kolubara, ovaj problem je postao još izraženiji. Kao posledica intenzivnog habanja došlo je do produženja vremena ispada bagera, smanjenog kapaciteta i brzine skidanja jalovine, povećanih troškova održavanja i, kao krajnja posledica smanjenja rezervi uglja na deponijama termoelektrana. Zbog hemijskog sastava osnovnog materijala zuba, tvrdo navarivanje do sada nije praktikovano. U radu su prikazani eksperimentalni rezultati produženja veka trajanja zuba zahvatne kašike rotornog bagera primenom postupka navarivanja punjenom samozaštitnom žicom. Takođe je izložena ekonomska analiza ušteda ostvarenih primenom ovog postupka koja pokazuje da se predmetnim postupkom mogu ostvariti izuzetne uštede u procesu održavanja zuba i vedrica rotornih bagera.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GOSTOVIĆ, Nemanja. Smanjenje vremena ispada bagera na površinskim kopovima Rudarskog basena Kolubara, postupkom navarivanja punjenom žicom. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, mar. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7804>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] M. Kirchgassner, TEROMATEC DRAEHTE IM PRODUCTION UND EINZATZ. C+E Institut Lausanne, 1998.
[2] J.L. Desir, TEROLINK EMPFOHLENE ANWENDUNGEN, C+E EMC Lausanne, 1998.
[3] F. Oprea, REPARATUR UND VORBEUGENDE INSTANDHALTUNG IN BAUINDUSTRIE. Terologie Seminare Wien, 1999.
[4] J.L. Desir, CEMTEC – STRATEGISCHES INSTANDHALTUNG IN BERGWERKE. CemTec International Workshop, Krieftel, 1999.