Kvantitativna analiza distribucije čestica polietilena u prahu aktivnog uglja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olivera Dimičić Biljana Dimičić Dušan Božić Dejan Radić

Apstrakt

U cilju kvalitetne proizvodnje poroznih sinterovanih filterskih blokova, neophodno je odrediti optimalne parametre procesa mešanja različitih prahova, kao i uslove sinterovanja pod pritiskom. Iz navedenih razloga, primenom kvantitativne mikroskopije, analiziran je uticaj vremena mešanja, ispunjenosti posude za mešanje i zapreminskog udela polietilena u mešavini, na distribuciju čestica praha polietilena u aktivnom uglju.  Kako bi se utvrdili parametri koji omogućavaju postizanje optimalne homogenosti mešavine korišćen je sistem za procesiranje i analizu slike “Kotron” u sprezi sa računarskim programom “Vidas”. Ustanovljeno je da se najbolji rezultati postižu  pri vremenu mešanja od  30 min, ispunjenosti posude za mešanje od  20 vol. % i zapreminskom udelu čestica polietilena od 25 vol. %.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DIMIČIĆ, Olivera et al. Kvantitativna analiza distribucije čestica polietilena u prahu aktivnog uglja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, mar. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7809>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] http:// www.abbeyspring.com/main/articles/carbon_filtrationART.html
[2] http:// www.kxindustries.com/corporate/corp_ftrs_benefits.asp
[3] M. G. McKimpson, A. N. Hiemi, X. Hung, Proc. Structural Applications of Mechanical Alloying, ASM International, Materials Park, Ohio, 1990, 203.
[4] W. A. Gray, The Packing of Solid Particles, Champan and Hall Ltd., London, 1973. [5] R. M. German, Powder Metallurgy Science, Metal Powder Industries Federation, New Jersey, 1994.