Optimizacija odnosa vreme–radna snaga pri montaži procesne opreme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Radojević Miroslav Radojević Dragana Stojanović

Apstrakt

Pri montaži procesne opreme, najčešće treba završiti posao u određenom vremenu, uvek sa malim brojem radnika, jer su dobri monteri retki. Uvek treba raditi sa raspoloživim brojem montera, ali i zadovoljiti veći broj investitora. Ovaj problem se rešava grafički, mrežnim planiranjem, optimizacijom odnosa vreme–radna snaga. Ceo postupak je primenjen u praksi, a rešava se u četiri faze: najpre se sve nekritične aktivnosti postave u najraniji početak; potom se sve nekritične aktivnosti postave u najkasniji završetak; dva dobijena dijagrama se preklope, pa se zajednička površina ne dira, a ostalo se pomera da bi se dobio optimalan raspored angažovanja radnika; na kraju se prave kombinacije pomeranjem nekritičnih aktivnosti. U radu je prikazan primer iz prakse, sa definisanim vremenom i brojem radnika. Ovakav organizacioni problem se uvek rešava predloženom metodom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RADOJEVIĆ, Zoran; RADOJEVIĆ, Miroslav; STOJANOVIĆ, Dragana. Optimizacija odnosa vreme–radna snaga pri montaži procesne opreme. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7820>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

]. Dr Zoran Radojević, red. prof., „Organizacija i ekonomika zavarivačkih radova“, Društvo za unapređenje zavarivanja u Srbiji, Beograd, 2008.
[2]. Dr Zoran Radojević, red. prof., „Operativni menadžment“, Grafoslog, Beograd, 2002.
[3]. Dr Zoran Radojević, red. prof., „Planiranje i priprema savremene proizvodnje“, Službeni list, Beograd, 1997.