Upravljanje realizacijom projekta montaže objekta uz pomoć projektnog menadžmenta

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milorad Rakonjac

Apstrakt

Danas se ni jedna gradnja se ne može zamisliti bez pomoći projektnog menadžmenta. Takav projekat realizacije iziskuje poznavanje kompletne tehnologije montaže objekta u kome će se proizvoditi procesna oprema. U radu je prikazana gradnja jedne proizvodne hale u kojoj će se montirati procesna oprema, a koja se odnosi  na čelične horizontalne rezervoare od V = 3m³ do 100 m³, čiji je radni pritisak od 1 bar do 20 bar. U radu je opisana gradnja objekta i montaža opreme uz pomoć projektnog menadžmenta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RAKONJAC, Milorad. Upravljanje realizacijom projekta montaže objekta uz pomoć projektnog menadžmenta. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7821>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] dr Petar Jovanović, redovni profesor, urednik „LEKSIKON MENADŽMENTA“, FON, Beograd,2003
[2] dr Zoran Radojević, red.prof. PLANIRANJE I PRIPREMA SAVREMENE PROIZVODNJE““ Službeni list SRJ, Beograd,1997.god.
[3] dr Zoran Radojević, red.prof.“OPERATIVNI MENADŽMENT“, Grafoslog, Beograd,2002.god.
[4] dr Zoran Radojević, red.prof.“ORGANIZACIJA I EKONOMIKA ZAVARIVAČKIH RADOVA“, Društvo za unapređivanje zavarivanja Srbije, Beograd, 2008.god.
[5] dr Milorad Rakonjac, prof.,DOKTORSKI RAD, Mašinski fakultet, Beograd,2001.god. i dr Milorad Rakonjac, „UPRAVLJANJE PROJEKTOM IZGRADNJE INDUSTRIJSKIH OBJEKATA“, Beograd, 2006.god.