Primena visokohromnih čelika u termoelektranama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ljubica Milović Milorad Zrilić Slaviša Putić

Apstrakt

Iako o uzrocima i krajnjim posledicama globalnog zagrevanja ne postoji naučni konsenzus, najzastupljenija je teorija prema kojoj je globalno zagrevanje posledica emisije ugljen- dioksida i metana koji potiču iz elektrana na fosilno gorivo a čija povećana koncentracija u vazduhu dovodi do efekta staklene bašte u atmosferi. Naučnici širom sveta razvijaju čelik pogodan za rad u elektranama na fosilno gorivo sa visokim stepenom iskorišćenja. Najveće nade polažu u feritne legure koje sadrže od 9 do 12 težinskih procenata hroma posebno kod debelozidih komponenata kao što su kolektori i glavni parovodi u kotlovskim postrojenjima. Pa ipak, prednosti u radu ovakvih poboljšanih čelika često ne dođu do izražaja zbog toga što u zonama pod uticajem toplote zavarenih spojeva dolazi do prevremenog otkaza zbog fenomena nastanka i širenja prslina nazvanih prsline iz grupe IV. U ovom radu prikazani su glavni rezultati razvoja procedure za analizu vremena do nastanka prslina iz grupe IV i procene preostalog veka zbog njihovog širenja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILOVIĆ, Ljubica; ZRILIĆ, Milorad; PUTIĆ, Slaviša. Primena visokohromnih čelika u termoelektranama. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7826>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] J. A. Francis, W. Mazur, H. K. D. H. Bhadeshia: Type IV cracking in ferritic power plant steels, Materials Science and Technology, Vol. 22, No.12, (2006), 1387-1395.
[2] C. D. Lundin, P. Liu,Y. Cui: A literature review on characteristics of high temperature ferritic Cr–Mo steels and weldments, WRC bulletin 454, Welding Research Council, Inc., New York, NY, USA, 2000.
[3] Metals handbook, 10th edition, Vol. 1, Elevated temperature properties of ferritic steels, 617–652; 1990, Materials Park, OH, ASM International.
[4] K. Haarmann et al: The T91/P91 book, 2002, Boulogne, Vallourec&Mannesmann Tubes. [5] D. Richardot, J. C. Vaillant, A. Arbab, W. Bendick: The T92/P92 book, 2000, Boulogne, Vallourec & Mannesmann Tubes.
[6] V. K. Sikka, P. Patriarca: Analysis of weldment mechanical properties of modified 9Cr–1Mo steel, Technical report, Metals and Ceramics Division, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, USA, 1984.
[7] K. Iwanaga, T. Tsuchiyama, S. Takaki: Key Eng. Mater., 2000, 171–174, 477–482.
[8] F. Abe: Key Eng. Mater., 2000, 171–174, 395–402.
[9] M. Tabuchi et al: Mater. Sci. Res. Int., 2003, 9, (1), 23–28.
[10] S. L. Mannan, K. Laha: Trans. Ind. Inst. Met., 1996, 49, (4),303–320.
[11] S. K. Albert et al: Int. J. Press. Vess. Pip., 2004, 81, 221–234.