Odit pneumatskih sistema – prvi korak ka povećanju energetske efikasnosti

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ivana Ignjatović Dragan Šešlija Zoran Golubović Miodrag Stojiljković

Apstrakt

Odit pneumatskih sistema podrazumeva detaljni pregled (odit) i analizu sistema za proizvodnju, pripremu i distribuciju vazduha pod pritiskom. Tako se dolazi do podataka o uslovima u kojima sistem radi, od mesta proizvodnje do mesta potrošnje vazduha pod pritiskom, i performansama sistema. Cilj odita je formiranje stručnog mišljenja o realnom stanju sistema, na osnovu kojeg se potom utvrđuju metode koje mogu obezbediti povećanje energetske efikasnosti sistema. Povećanje energetske efikasnosti jedna je od osnovnih svrha primene odita. Osim toga, odit pneumatskih sistema je osnova za dalji rad na povećanju energetske efikasnosti i time dovodi i do povećanja produktivnosti procesa proizvodnje, poboljšanja kvaliteta proizvodnje, smanjenja škarta, povećanja pouzdanosti sistema i opreme i smanjenja troškova održavanja. U radu je prikazan značaj odita sa stanovišta energetske efikasnosti i efekata koje odit ima na povećanje energetske efikasnosti pneumatskih sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IGNJATOVIĆ, Ivana et al. Odit pneumatskih sistema – prvi korak ka povećanju energetske efikasnosti. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7830>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Air Power USA, Inc., The Many Faces of a Compressed Air Audit, Industrial Energy Technology Conference, Maj 2006.
[2] Merritt R., The top 10 targets of a compressed air audit, Plant Services Magazine, Mart 2007. (http://www.plantservices.com/articles/2005/475.html?page=1)
[3] Sheaffer A., Air audit: Before you call for help ..., Plant Services Magazine, Februar 2008. (http://www.plantservices.com/articles/2008/022.html?page=1)
[4] British Compressed Air Society, Energy efficient compressed air systems – Good Practice Guide, British Compressed Air Society, Avgust 2006.