Procjena stanja komunalnog otpada u Banjalučkoj regiji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Z. Janjuš A. Petrović A. Jovović

Apstrakt

Prema Odluci o komunalnom redu ("Sl. gl. grada Banjaluke" br. 9/03), pod komunalnim otpadom smatraju se sve otpadne materije nastale kao posledica životnih aktivnosti i to: otpad na javnim površinama, otpad iz domaćinstva kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva (sitni otpad koji nastaje u stanovima, zajedničkim prostorijama, poslovnim prostorima, garažama, dvorištima, a koji se po svojoj veličini može odlagati u posude za komunalni otpad iz domaćinstva) i krupni otpad. U radu je prikazan pregled količina komunalnog otpada, kao i način upravljanja otpadom na regionalnoj deponiji Banja Luke,  i nekoliko prijedloga za poboljšanje načina upravljanja. Izvršena je procjena mogućnosti izdvajanja sirovina za ponovnu upotrebu iz ukupne količine otpada. Rad treba da ukaže na velike količine mogućih sirovina ili na drugi način iskoristivih materijala, a koji  u našem okruženju uglavnom završavaju neiskorišteni na deponiji otpada. Konkretni podaci daće mogućnost formiranja obrazaca za izračunavanje iskoristivih količina u sličnim sredinama. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
JANJUŠ, Z.; PETROVIĆ, A.; JOVOVIĆ, A.. Procjena stanja komunalnog otpada u Banjalučkoj regiji. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7833>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] M. Ilić i saradnici, Studija upravljanja čvrstim otpadom za regiju Banja Luka, Urbanistički zavod Republike Srpske, a.d., Banja Luka, 2002.
[2] M. Gašić, M. Trbić, P. Ilić, M. Mitrović, S. Svitlica, M. Račić, M. Denis, LJ. Erić, Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za regionalnu deponiju ''Ramići'' u Banja Luci, Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka, 2005.

Teze

[3] Z. Janjuš Pouzdanost upotrebe recikliranog termoplasta, magistarski rad, Mašinski fakultet, Banja Luka.

Knjige

[4] M. Plavšić Polimerni materijali, Naučna knjiga, Beograd, 1996.
[5] S. Jovanović, P. Miletić, V. Bojanić, Ž. Topić Recikliranje polimernog otpada, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, 2002.

Časopisi

[6] Z. Janjuš, M. Šljivić The reliability of use of recycled thermoplast, Journal for Tehnology of plasticity, 27-35, Novi Sad 2006.