Tehničko rešenje poboljšanja sistema za predgrevanje vazduha za sagorevanje na blokovima termoenergetskog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

D. Radić M. Stanojević M. Jovanović M. Karan M. Obradović

Apstrakt

Za pokretanje kotlova blokova B1 i B2 u TENT B koristi se tečno gorivo (mazut). U procesu sagorevanja mazuta pri startu kotla uočene su pojave nepotpunog sagorevanja koje mogu imati za posledicu da nesagoreli deo goriva curi i sliva se niz grejne površine isparivača, odnosno biva odnesen sa dimnim gasovima u vidu kapi i lepi se na površinama rotacionog zagrejača vazduha ("ljungstrema") i taložnim pločama elektrofiltra. Kasnije, posle dostizanja radnih temperatura, to može dovesti do značajnih problema u funkcionisanju postrojenja. U radu je prikazan deo projektnog rešenja za prevazilaženje ovih problema. Ono se zasniva na povišenju temperature vazduha za sagorevanje tečnog goriva ugradnjom dodatnih razmenjivačkih površina na potisu ventilatora svežeg vazduha i povezivanju prve sekcije parnog zagrejača vazduha (luva) na postojeći sistem za snabdevanje vodenom parom druge sekcije. Analizirani su uzroci problema koji se mogu javiti pri hladnom startu kotla.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RADIĆ, D. et al. Tehničko rešenje poboljšanja sistema za predgrevanje vazduha za sagorevanje na blokovima termoenergetskog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7838>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Izvod iz termotehničkog proračuna za dva protočna kotla TENT B, Ev. broj 4500/0064, RAFAKO-SULZER sa ETV inženjeringom, 1978, Nurnberg.
[2] Stanojević, M, Radić, D., i dr.: Generalni projekat sa prethodnom studijom opravdnosti rekonstrukcije sagorevanja mazuta na blokovima B1 i B2, Ev. broj 537/707/2006, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006, Beograd.
[3] Perry, R.H., Green, D. W.: Perry's Chemimical Engineers Handbook, Section 5: Heat and Mass Transfer, McGraw-Hill Companies, Inc. 1999.