Metodologija razrade konstruktivno-tehničke dokumentacije za izradu dobošastog razmenjivača toplote, posude reaktora i kolone sa neuređenom ispunom predviđenih za ugradnju u fabrici za proizvodnju CO2

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

R. Raković I. Kovačević

Apstrakt

Konstrukciono-tehnička dokumentacija za izradu posude pod pritiskom predstavlja finalni proizvod ponekad i višemesečnih aktivnosti na usaglašavanju tehnoloških, investicionih i eksplatacionih zahteva investitora/naručioca, zahteva primene i poštovanja važećih nacionalnih pravilnika i standarda od strane konstruktora, kao i pronalaženju dobrih inženjerskih rešenja koja će omogućiti jednostavnu izradu takvog aparata u zahtevanom roku.  Izbor konstrukcionog rešenja, proračun čvrstoće svih delova posuda, pravilna primena osnovnih i dodatnih materijala, precizno definisana tehnologija zavarivanja delova, izrada jasne grafičke dokumentacije koja omogućava jednostavnu razradu radioničke dokumentacije, uz definisan obim ispitivanja i kontrole kojima će se dokazati pouzdanost i sigurnost konstrukcije jedne takve posude, predstavljaju osnovne procese u toku razrade konstrukciono-tehničke dokumentacije. Pri tom je naravno potrebno voditi računa o mogućnostima i rokovima za nabavku polufabrikata od materijala posebnih kvaliteta i o mogućnostima izrade pojedinih sklopova i podsklopova u kapacitetima domaćih proizvođača opreme.  Kao podloga za izradu dokumentacije ovog tipa koriste se rekvizicione liste aparata koje proizilaze iz mašinsko-tehnološkog projekta postrojenja. U radu su opisane gore navedene aktivnosti na izradi konstrukciono-tehničke dokumentacije za izradu jednog dobošastog razmenjivača toplote, posude reaktora i kolone sa ispunom predviđenih za ugradnju u fabrici za proizvodnju CO2.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RAKOVIĆ, R.; KOVAČEVIĆ, I.. Metodologija razrade konstruktivno-tehničke dokumentacije za izradu dobošastog razmenjivača toplote, posude reaktora i kolone sa neuređenom ispunom predviđenih za ugradnju u fabrici za proizvodnju CO2. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7850>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

TEMA, Standards of Tubular Exchanger Manufacturers Association), 9th edition