Radijacione karakteristike SE-75 u IBR

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Srpko Marković Đorđe Lazarević

Apstrakt

Tokom 2007. godine u Srbiji, pored Ir-192, koristi se novi izotop Se-75 u postupku IBR. U ovom radu prikazane su osnovne radijacione karakteristike Se-75, značajne za izlaganje profesionalno izloženih lica i okoline. Prikazani su i komentarisani prvi rezultati dozimetrijskih merenja polja zračenja oko defektoskopa GAMMAMAT sa izotopom Se-75. Date su prve procene kontrolisane radijacione zone oko defektoskopa u originalnim uslovima rada. Posebno je analiziran aspekt radijacionog akcidenta, gde su razmatrani kriterijumi, bitni u donošenju odluke da li i kako intervensati.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MARKOVIĆ, Srpko; LAZAREVIĆ, Đorđe. Radijacione karakteristike SE-75 u IBR. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7858>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, Safety Series 115, IAEA, 1996;
[2] MDS Nordion s.a., Science Advancing Health, SI14019.FRM/v001, CON – GammaMat SE User,s Manual, version 003 – July 23, 2003
[3] Srpko Marković, RADIJACIONI AKCIDENT SA Ir-192 – POSTUPAK, IBR 2006, Zlatibor