Elektrolučno navarivanje obloženom elektrodom elemenata male širine primenom šamotnih ograničivača rastopa

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

B. Sabo K. Gerić J. Dakić A. Konja

Apstrakt

U radu je korišten vatrostalni keramički materijal – šamotni ograničavači rastopa (umesto bakarnih sa vodenim hlađenjem) u cilju sprečavanja prelivanja i brzog hlađenja rastopa a samim tim i pojave prslina pri navarivanju na elemente male širine. Promenom položaja radnog komada u šamotnim ograničavačima postignut je najpovoljniji oblik i dimenzije navara koji su pogodni za izradu noža za ceđenje ulja. Napravljena je metalografska analiza (makro i mikro) na šest karakterističnih uzoraka za koje se daje geometrija navara (dubina navara, nadvišenje navara, debljina navara i dubina ZUT-a). Na kraju je urađena analiza dobijenih rezultata iz koje se vide prednosti korišćenja šamotnih ograničavača i daju prednosti ove tehnologije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SABO, B. et al. Elektrolučno navarivanje obloženom elektrodom elemenata male širine primenom šamotnih ograničivača rastopa. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 21, n. 1, apr. 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/7894>. Datum pristupa: 31 may 2024
Sekcija
Procesne tehnologije