Sagorevanje drveta i druge vrste biomase

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sonja Ketin http://orcid.org/0000-0002-2232-0529 Boban Kostić http://orcid.org/0000-0003-1134-5701 Rade Biočanin

Apstrakt

Rad predstavlja problematiku sagorevanja biomase. Analiziraju se polutanti koji nastaju sagorevanjem biljne mase i njihov uticaj na životnu sredinu. Razmatraju se karakteristike procesa sagorevanja i organske supstance. Posmatrano  je sagorevanje drveta i  slame. Od biljnih biomasa u stacionarnim postrojenjima sagoreva drvo, u novije vreme i peleti od slame, a ređe druge vrste (lisce, trava, biljni otpaci i sl.) Proizvodi, tj zagađivaci koji pri tome nastaju razlikuju se od onih koji nastaju sagorevanjem ugljeva, sto je posledica drugacijeg hemijskog sastava savremenog biljnog materijala i razlicite tehnologije sagorevanja.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KETIN, Sonja; KOSTIĆ, Boban; BIOČANIN, Rade. Sagorevanje drveta i druge vrste biomase. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 15, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8034>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Energija u procesnoj industriji