Numeričko modeliranje interakcije između viskoplastičnog fluida i viskoelastičnog čvrstog tijela

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jaber Almutairi http://orcid.org/0000-0002-7827-1826 Almin Halač http://orcid.org/0000-0003-3539-6562 Amra Hasečić http://orcid.org/0000-0003-3928-1121 Ejub Džaferović http://orcid.org/0000-0002-2570-2565

Apstrakt

Ovaj rad predstavlja primjenu i razvoj metode konačnih volumena za rješavanje problema interakcije između viskoplastičnog fluida i viskoelastičnog čvrstog tijela. Osnovne jednačine bilansa mase i količine kretanja u integralnom obliku sa odgovarajućim konstitutivnim relacijama su diskretizovane i riješene. Viskoplastični fluid je predstavljen kao Cassonov fluid, dok je viskoelastično čvrsto tijelo opisano konvolucijskim integralom. Jednačina količine kretanja za viskoelastično čvrsto tijelo napisana je u inkrementalnom obliku. Metoda se zasniva na transformaciji sistema nelinearnih jednačina u integralnom obliku u sistem linearnih algebarskih jednačina, diskretizacijom vremena, prostora i jednačina. Ista numerička metoda se primjenjuje na interakciju fluid-čvrsto. Povezivanje na interfejsu između domena vrši se posebnim postupkom interpolacije. Kao primjer interakcije viskoplastičnog fluida i viskoelastičnog čvrstog tijela, izvršena je analiza protoka krvi kroz arteriju i cijev sa djelimičnim začepljenjem. Analizirani primjeri pokazuju da se ova metoda može uspješno koristiti za analizu viskoplastičnog strujanja i viskoelastične deformacije, kao i za interakciju ova dva materijala u različitim geometrijskim uslovima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ALMUTAIRI, Jaber et al. Numeričko modeliranje interakcije između viskoplastičnog fluida i viskoelastičnog čvrstog tijela. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 19-20, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8036>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja